۱۴ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1898

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 15 تیر 94


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 15 تیر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر  محمدنژاد بیوشیمی دکتری (دوره دوم) 20-14
اسفند C دکتر نامجو  خون شناسی دکتری 19-15
302 دکتر جعفرنژاد فوق العاده بیوشیمی دکتری 20-16
اسفند B دکتر عبدالهی بافت و غدد(دکتری) 20-15
تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 15 تیر 94