۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2612

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 14 اردیبهشت 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 14 اردیبهشت 94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

کنسل

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی(پاییز)

14-9

اسفندC

خانم تدبیری

-------

16-12:30

302

دکتر شیران

نکته وتست خون شناسی

20-16

 

تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 14 اردیبهشت 94