۱۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1896

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 12 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 12 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 12 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیدرنیا زبان (ارشد) 12-8
301 دکتر نامجو خون شناسی( دکتری) 19-15
302 دکتر عبدالهی بافت و غدد(دکتری) 20-15