۳۱ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2015

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 1 تیر
برنامه کلاسهای روز دوشنبه 1 تیر
 
ساعت درس استاد کلاس
16-13 بافت و غدد (دکتری) دکتر عبدالهی 302
14-20 بیوشیمی (دکتری) دوره دوم دکتر محمدنژاد 301


تصویر برنامه کلاسهای روز دوشنبه 1 تیر