۱۲ تیر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 3111

برنامه همایش جمع بندی یک روزه دکتری بهداشت 95

برنامه همایش جمع بندی یک روزه دکتری بهداشت 95
 
نام درس نام استاد تاریخ ساعت
بیوشیمی دکتر محمد نژاد 29 تیر        (سه شنبه) 18- 9
ژنتیک دکتر اکبری 28 تیر           (دوشنبه) 18-9
**همایش عملی تکنیکهای ایمونولوژی دکتر خلیلی 31 تیر و1 مرداد (پنجشنبه وجمعه)19-9
ایمنی شناسی دکتر خلیلی 30 تیر (چهارشنبه)20- 8
سلولی مولکولی دکتر اقدم 26و27 تیر (شنبه ویکشنبه)17-9
تغذیه دکتر محمدزاده 30 تیر (چهارشنبه) 18-8
باکتری استاد بلوری 27 تیر             (یکشنبه)18- 9  
خون شناسی دکتر نامجو 29 تیر            (سه شنبه) 18- 9
ویروس شناسی دکتریزدانی 1 مرداد (جمعه) 16-10
آناتومی دکتر عبدالهی 26 تیر             (شنبه) 18- 8
جنین شناسی دکتر عبدالهی 28 تیر (دوشنبه) 18-8
بافت شناسی دکتر عبدالهی 29 تیر         (سه شنبه) 18-8
نانوفناوری پزشکی دکتر سردارآبادی 29 تیر (سه شنبه) 18-10
بیوتکنولوژی(دارویی) دکتراحمدزاده 30 تیر (چهارشنبه) 15-10
شیمی دارویی دکتر محبوبی 31 تیر (پنجشنبه) 18- 9 
فارماکولوژی دکتر رجب نیا 1 مرداد (جمعه) 17- 10
فارماکوگنوزی دکتر رجب نیا 2 مرداد (شنبه) 17-10
فارماسیوتیکس دکتر جاویدی 3 مرداد (یکشنبه) 17- 8  
سم شناسی دکتر رجب نیا 4 مرداد (دوشنبه) 17-10
درمان شناسی دکتر رجب نیا 5 مرداد (سه شنبه) 17-10