۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 9247

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات زمان
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 29 فروردین 2 خرداد 25 سه شنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 1 اردیبهشت 5 خرداد 25 جمعه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 1 اردیبهشت 5 خرداد 25 جمعه 12-8
;بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 19 فروردین 23 اردیبهشت 25 شنبه 20-16
;بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 21 فروردین 25 اردیبهشت 25 دوشنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 13 اردیبهشت 3 خرداد 16 چهارشنبه 13-9
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 پنجشنبه 16-12:30
بیوشیمی( پاییز) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 پنجشنبه 12-8
بیوشیمی(پاییز) استاد عسگرخانی 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 6 اردیبهشت 8 خرداد 20 چهارشنبه 17-14
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 1 اردیبهشت 5 خرداد 20 جمعه 12-8
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 4 اردیبهشت 17 خرداد 20 دوشنبه 17-14
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 8 اردیبهشت 10 خرداد 20 جمعه 20-16
باکتری شناسی(تابستان) استاد رضازاده 16 دی 19 اسفند 16 پنجشنبه 20-16
(یک هفته درمیان)
باکتری شناسی(پاییز) استاد بلوری 18 اردیبهشت 29 خرداد 24 دوشنبه 20-17
باکتری شناسی(تابستان) استاد بلوری 16 فروردین 3 خرداد 24 چهارشنبه 20-16
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 12 اردیبهشت 2 خرداد 16 سه شنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 14 اردیبهشت 4 خرداد 16 پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 15اردیبهشت 5 خرداد 16 جمعه 16-12:30
فیزیولوژی وتغذیه ورزشی(پاییز) دکتر صالحیان 17 فروردین 24 فروردین 8 پنجشنبه 12-8
آسیب شناسی وحرکات اصلاحی(پاییز) دکتر حسینی 24 فروردین 24 فروردین 6 پنجشنبه  18-12
آمار،سنجش واندازه گیری(پاییز) دکتراسلامی 18 فروردین 25 فروردین 6 جمعه  12-9:30
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری 4 خرداد 25 خرداد 30-25 پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو 14 اردیبهشت 1 تیر 32 پنجشنبه 12-8
تغذيه و رژیم درمانی(تابستان)و(پاییز) دكتر محمدزاده 17 فروردین --- --- پنجشنبه 16-14
فیزیولوژی* دکتر قاسمی 20 فروردین 28 خرداد -- یکشنبه 20-14
ژنتيك پایه و پزشکی (تابستان)و(پاییز) دکتر اكبري 15 اردیبهشت 29 اردیبهشت 12 جمعه 12-8
ویروس شناسی(پاییز) دکتر یزدانی 6 اردیبهشت 10 خرداد 18 پنجشنبه 16-12:30
زیست جانوری(پاییز) استاد حیدریان 12 خرداد 19 خرداد 8 جمعه 12-9
بیوفیزیک(پاییز) دکترآذریان 17 فروردین 14 اردیبهشت 16 پنجشنبه 20-16
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(پاییز) دکتر سردارآبادی 6  اردیبهشت 20 اردیبهشت 18 چهارشنبه 20-14
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی  
11خرداد
 
    11 خرداد
 
5
پنجشنبه 17-13
فیزیک اتمی وهسته ای(پاییز)
سم شناسی(پاییز) دکتر رجب نیا 5 اسفند 14 اردیبهشت 21 پنجشنبه 16-13
داروشناسی (رشته سم شناسی)(پاییز) دکتر رجب نیا 5 اسفند 14 اردیبهشت 21 پنجشنبه 12-9
کلیات بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اعلام میشود اعلام میشود --- یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت(پاییز) دکتر خسروی 8 اسفند 22 اسفند 6 چهارشنبه 18-16
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان(پاییز) دکتر خسروی 11 اسفند         25 اسفند 6
 
یکشنبه 20-18
اقتصاد بهداشت(پاییز) دکتر خسروی اعلام میشود اعلام میشود --- چهارشنبه 20-18
پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) استاد حیدری 15 اردیبهشت 15 اردیبهشت 6 جمعه 18-13
نوزادان و مراقبتها(پاییز) استاد عسگرخانی 22 اردیبهشت 5 خرداد 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
بیماریهای داخلی وجراحی مامایی(پاییز) استاد عسگرخانی 29 اردیبهشت 12 خرداد 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
جنین شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 1 اردیبهشت 29 اردیبهشت 9 جمعه 15-12
بافت شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 4 اردیبهشت 18 اردیبهشت 9 دوشنبه 20-17
آناتومی(تشریح)(پاییز) دکتر عبدالهی 15اردیبهشت 19 خرداد 20 جمعه 12-8
ریاضی عمومی(پاییز) استاد طباطبایی 29 اردیبهشت 19 خرداد 12 جمعه 19:30-16:30
زبان(پاییز) مهندس يعقوبي ---- ---- --- (2 جلسه پایانی کلاس)
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 17  فروردین --- 32 پنجشنبه 20-16 (یک هفته درمیان)
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 18  فروردین --- 32 جمعه 12-8( یک هفته درمیان)
زبان(تابستان) دکتر شاهرضا 17 فروردین --- 32 پنجشنبه 16-12:30
(یک هفته درمیان)
زبان (تابستان) دکتر شاهرضا 17 فروردین --- 32 پنجشنبه 16-12:30
(یک هفته درمیان)
زبان(پاییز) استاد فخر 2 بهمن 14  اسفند 28 شنبه 13-9
همایش دوروزه تکنیک ومقالات ایمونولوژی استاد صفدریان 4 اردیبهشت 11 اردیبهشت دوشنبه 19-12
همایش  2 روزه تکنیک ومقالات ایمونولوژی دکتر خلیلی 20 خرداد 21 خرداد شنبه و یکشنبه 20-9