۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4041

ایستگاه مشاوره گروه آموزشی دکتر خلیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

ایستگاه مشاوره گروه آموزشی دکتر خلیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 

به منظور دسترسی راحت تر  دانشجویان جهت استفاده از خدمات مشاوره گروه آموزشی دکتر خلیلی ،غرفه مشاوره این گروه از تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 94 الی 20 اردیبهشت 94 در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی دایر گردیده است.
کلیه دانشجویان میتوانند جهت دریافت مشاوره رایگان ادامه تحصیل ارشد و دکتری و هدایت تحصیلی به مشاورین گروه مراجعه نمایند.

 


با آرزوی موفقیت برای شما