۱۶ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 6663

امسال هم رتبه های اول و دوم ایمنی از دانشجویان دکتر خلیلی بودند
امسال هم رتبه های اول و دوم ایمنی از دانشجویان دکتر خلیلی بودند

همچون سالهای گذشته رتبه های برتر رشته ایمنی شناسی از دانشجویان گروه آموزشی دکتر خلیلی بودند.
سرکار خانم کاشفی رتبه 1- خدمات بسته آموزشی، آزمون و IQB
سرکار خانم منصوری رتبه 2- طرح طلایی


از جمله رتبه های کسب شده توسط دانشجویان این مجموعه از رتبه های برتر کنکور می باشند که در در شعبات سراسر کشور از خدمات این مجموعه استفاده کرده اند.