۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 364

امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون فلوشیپ پزشکی دانشگاه تهران

داوطلبان آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تا پایان امروز فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد؛ بخش کتبی آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ روز ۱۲ خرداد در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار می شود و داوطلبان تا پایان وقت امروز ۱۱ خرداد فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به صورت الکترونیک روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار می شود.

مراتب برگزاری آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق سایت azmoon.tums.ac.ir، اطلاع رسانی و پس از برگزاری آزمون، بررسی به اعتراضات آزمون کتبی روز جمعه ۱۳ خرداد از طریق دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت می گیرد.

 آزمون شفاهی تمامی رشته ها آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در روزهای ۱۶ تا ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. نتیجه نهایی بعد از بررسی های لازم توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می شود.

ظرفیت پذیرش در آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۱ دانشکده پزشکی ۱۷۰ نفر است.

آزمون رشته‌های زنان، جراحی عمومی، جراحی اعصاب، قلب، ارتوپدی و چشم صبح روز پنجشنبه ۱۲ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۱ و سایر رشته ها از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار می‌شود.