۸ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1973

اطلاعیه کلاسهای روز جمعه 9 مرداد 1394

اطلاعیه کلاسهای روز جمعه 9 مرداد 1394

کلاس بیوانفورماتیک دکتری فردا روز جمعه 9/5/94 کنسل می باشد.
درس ایمنی ارشد(تابستان) دکتر خلیلی از فردا جمعه 9/5/94 تا آخر ترم در ساختمان پارس کلاس 302 برگزار می شود.
درس ژنتیک ارشد(تابستان) دکتر اکبری از فردا جمعه 9/5/94 تا آخر ترم در دبیرستان رجاء (106) برگزار می شود.