۲۸ تیر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 22

اطلاعیه سازمان سنجش پزشکی در خصوص آدرس حوزه امتحانی و تمدید مهلت ثبت استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰