۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 123

اطلاعیه بخش آموزش : تغییر زمان برگزاری همایش های آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

اطلاعیه بخش آموزش

داوطلبان گرامی به اطلاع میرسانیم با توجه به تعویق تاریخ کنکورکارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 همایش های آنلاین ارشد تا اطلاع ثانوی کنسل میباشد.
 
تاریخ های جدید برگزاری همایش ها متعاقبا از سوی آموزشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

________

00/02/11