۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2316

آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی مبهم است

dHdk

آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی مبهم است !
دبیر شورای آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی با تاکید بر اینکه افت کیفی آموزش بالینی پزشکی به دلیل تعداد زیاد دانشجویان یکی از مشکلات اصلی در حوزه پزشکی است گفت: افزایش بی رویه پزشکان منجر به مبهم بودن آینده شغلی فارغ التحصیلان و اشتغال آنها به کارهای غیر پزشکی شده است.

دکتر ابراهیم رزم پا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، گفت: تبلیغات مسموم و جو سازی های چند ماه اخیر در نهایت مردم را متضرر می کند چرا که این شرایط منجر به انفعال، بی انگیزگی و حتی مهاجرت اجباری بعضی از پزشکان از کشور می شود.

وی با بیان اینکه افت کیفی آموزش بالینی پزشکی به دلیل تعداد زیاد دانشجویان یکی از مشکلات اصلی در حوزه پزشکی است، گفت: تعداد دانشجویان متناسب با افزایش فضای آموزشی نیست و به همین دلیل ضمن تنزل کیفیت آموزش، آینده شغلی آنها نیز پس از اتمام دوره های تحصیلی مبهم است.

این عضو هیات مدیره انجمن علمی گوش، گلو و بینی یادآور شد: در چندین سال گذشته هنگامی که دانشجویان فارغ التحصیل می شدند از لحاظ آینده شغلی اطمینان خاطر داشتند اما امروزه دغدغه دانشجویان پس از گذراندن دوره های تحصیلی آغاز می شود.

دبیر شورای آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی با اشاره به اینکه در کشور ما متاسفانه بعضی از فارغ التحصیلان به دلیل نبود موقعیت کاری با وجود نخبه بودن، به فعالیت های غیر پزشکی مشغول شده اند، تاکید کرد : یکی دیگر از مشکلات موجود که هم اکنون در وخیم ترین حالت آن قرار داریم این است که در چند ماه اخیر تبلیغات مسموم و جوسازی ها به خصوص در رسانه های عمومی به صورت انتشار برنامه های مخربی که حتی ممکن است بدون سوء نیت نیز انجام شده باشد، منجر به آسیب جدی به اعتبار رشته پزشکی، پزشکان و خدشه دار شدن اعتماد مردم به آنها شده است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: در نتیجه این جوسازی ها و تبلیغات مسموم، مردم متضرر می شوند چرا که این شرایط منجر به مهاجرت اجباری بعضی از پزشکان از کشور می شود.

کارشناس نظام پزشکی و پزشکی قانونی تصریح کرد: در هر صنف و شغلی ممکن است افرادی وجود داشته باشند که مرتکب تخلف شوند، بنابراین این موضوع ممکن است در صنف پزشکی نیز صدق کند و در نتیجه پزشکانی وجود داشته باشند که به طور کامل مقید به اصول کار و قوانین حرفه ای آن نباشند اما تعداد آنها بسیار اندک است و مسئولین ذی ربط به جای نادیده گرفتن خدمات ارزشمند سایر پزشکان و تضعیف حرفه پزشکی باید با این تعداد اندک برخورد کنند.

این عضو هیات مدیره جامعه هیات علمی دانشگاه (جهد) با بیان این مطلب که درصد کمی از پزشکان از نظر مالی تمکن کافی دارند، در پایان خاطر نشان کرد: جمع کثیری از پزشکان به ویژه پزشکان عمومی دارای مشکلات مالی هستند، بنابراین درست نیست که به دلیل وجود تخلفات تعداد اندکی پزشک، علیه همه جامعه پزشکی مبادرت به جوسازی منفی و انتشار شایعات بی پایه ای شود که تبعات آن به راحتی جبران پذیر نیست .