۲ مرداد ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 160

آغاز مهلت اعتراض به سوالات کنکور ارشد پزشکی از امروز
آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه ۳۱ تیرماه و صبح و عصر جمعه اول مردادماه ۱۴۰۰ در ۳۵ حوزه امتحانی، ۴۳ رشته و ۱۱ مجموعه برگزار شد.

???? مهلت اعتراض به سوالات این آزمون از امروز ۲ مردادماه می‌شود و تا ۴ مردادماه ادامه دارد.