۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2795

آغاز دوره چهارم MHLE موسسه دکتر خلیلی

دوره چهارم MHLE موسسه دکتر خلیلی

آغاز دوره از شنبه 8 مهر
روزهای پنجشنبه ساعت 19:30-16

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 66568621-021 داخلی 1 تماس بگیرید.