۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 5917

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشد

آخرین فرصت آمادگی کنکور ارشد 96

آغاز ثبت نام ترم زمستان
آغاز دوره: دی ماه
نام کلاس نام استاد ساعات تدریس زمان
بیوشیمی استاد عسگرخانی 60 چهارشنبه 20-16
ایمنی استاد صفدریان 50 دوشنبه 19-16
سلولی مولکولی دکتر اقدم 90-80 سه شنبه  30/12-9 (سلولی)(شروع از بهمن)
سه شنبه 18-14 (مولکولی) (شروع از بهمن)
ژنتیک پایه وپزشکی دکتر دستمالچی 40 شنبه 20-16
ژنتیک علوم وآزاد دکتر اکبری 40 یکشنبه 16-30/12
باکتری استاد بلوری 60 پنجشنبه 20-16
زبان استاد شجاع 60 جمعه 16-12:30
زبان تخصصی علوم وآزاد استاد مژده 50 یکشنبه 19-16
میکروبیولوژی علوم وآزاد استادزمانی 40 سه شنبه 20-16