۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1648

آزمون 1 سلولی مولکولی دکتر اقدم سه شنبه


نتیجه آزمون 1 سلولی مولکولی دکتر اقدم سه شنبه

دانشجویان درس سلولی مولکولی دکتر اقدم که در آزمون 1 روز سه شنبه شرکت کرده اند می توانند روی لینک زیر کلیک کرده و نتیجه آزمونشان را مشاهده نمایند.

دانلود pdf