۱۳ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2789

آزمون 1 سلولی مولکولی دکتر اقدم جمعه


نتیجه آزمون 1 سلولی مولکولی دکتر اقدم جمعه

دانشجویان درس سلولی مولکولی دکتر اقدم که در آزمون 1 روز جمعه شرکت کرده اند می توانند روی لینک زیر کلیک کرده و نتیجه آزمونشان را مشاهده نمایند.

دانلود pdf