طلیعه سخن دکترخلیلی
اهداف آزمون

 

برگزاری آزمون در رشته های وزارت علوم

مقاطع نام آزمون مراحل شروع
ارشد وزارت علوم 10 مرحله
(6 آزمون طبق سرفصل- 2 مروری- 2 جامع)
آذر
 

نمونه برنامه های آزمون وزارت علوم:

آزمون 1    7 آذر
بیوشیمی سلول آب، تعادل اسید و باز، تنظیم pH ، بافرها، الکترلیت‌ها و ساختمان اسیدآمینه‌ها (طبقه بندی و مشخصات اسیدهای آمینه ی مختلف)
سلولی مقدمه و تکنیک های سلولی شامل- غشا  - نقل و انتقالات غشایی - اسکلت سلولی
ایمنی شناسی آنتی ژن (ساختمان، جنس، اپی توپ، هاپتن، ادجوان، میتوژن ها و سوپر آنتی ژن ها)، عرضه MHC (ساختمان MHC و وظایف آنها، مسیرهای عرضه آنتی ژن، سلول های APC، سنجش HLA)، T Cell (انواع T، مارکرهای T، وظایف T، سنجش T و کمپلکس TCR)
بیوفیزیک ماکرومولکول های زیستی و برهمکنش های موثر بر پایداری آنها ( پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک )
ژنتیک وراثت مندلی و احتمالات- تقسیم میوز و میتوز و گامتوژنز- روابط بین ژن‌ها (تعامل بین ژن‌ها)
قارچ شناسی اصول قارچ شناسي (تغذيه و طرز زندگي قارچ ها، ساختمان سلولي قارچ ها و... )
باکتری شناسی تاریخچه میکروبیولوژی ، تقسیم بندی و نام گذاری میکروارگانیسم ها ، ساختمان سلولی پروکاریوت ها
ویروس شناسی ساختمان ویروس ها، خصوصیات متمایز کننده ویروس ها از سایر میکروارگانیسم ها، ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ساختمان ویروس ها، تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر ویروس ها، تکثیر و همانندسازی ویروس ها، طبقه بندی ویروس ها
زبان عمومی
Essential words for TOEFL  ( unit 1-10) –  گرامر : زمان ها
درک مطلب تخصصی :Microbiology branches (Virology, Immunology &…)
 
 
به منظور ثبت نام در آزمونهای آنلاین و حضوری میتوانید در سایت عضو شوید و از طریق منوی پروفایل خود در آزمونها ثبت نام کنید و یا با بخش آزمون تماس بگیرید ...
02166568621 داخلی 4


شرایط و اطلاعات:
- سرفصل آزمونها بعد از ثبت نام در پروفایل شخصی کاربر قرار می گیرد.
- آزمونهای آنلاین برای داوطلبانی است که به هیچ یک از شعبات ما دسترسی ندارند.

مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون