طلیعه سخن دکترخلیلی
اهداف آزمون

مزایای آزمون های آزمایشی دکتر خلیلی

کیفیت را نمیتوان تنها با تبلیغات و به کار گرفتن شعارهایی مثل «اولین موسسه»، «بیشترین جامعه آماری آزمون» یا «رتبه یک کارشناسیارشد» به مخاطب القا کرد.
 

هر چند گروه آموزشی دکتر خلیلی نخستین موسسهای است که خدمات خود را در زمینه آزمونهای آزمایشی رشته های پیراپزشکی و علوم آزمایشگاهی در مقاطع کاردانی به کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری، از سال 1385 آغاز و همه ساله بیشترین آمار قبولی و کسب رتبه های برتر را در کارنامه خود ثبت کرده، اما هیچگاه از این موضوع به عنوان یک مزیت یاد نکرده است. همواره تلاش گروه بر این بوده که کیفیت خدمات آموزشی خود را فدای عناوین تبلیغاتی از این دست نکند.
 

ما معتقدیم مواردی چون نخستین یا آخرین بودن در سابقه و یا کوچکی و بزرگی جامعه آماری به تنهایی تاثیری در کیفیت خدمات ارائه شده نداشته و مزیت محسوب نمیشوند.
 

به همین دلیل گروه آموزشی دکتر خلیلی دقت نظر خود را معطوف به تضمین خدمات آموزشی نموده و اعتقاد دارد این موضوع، آنها را از تبلیغات فریبنده بینیاز میکند. بر همین اساس، دکتر خلیلی از هزینههای سنگین و بیش از حد تبلیغات تلویزیونی یا ساخت بیلبورد برای طرح ادعاهای اغراقآمیز صرفنظر کرده است.

 

تماس با دپارتمان آزمون
         
تلفن دفتر آزمون:           66568621 -021   (داخلي 4)

Khalili.azmoon@gmail.com          پست الکترونيک


ارتباط با مديريت آزمون:
ارتباط پيامکي و تلگرام:       09219798451

مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون