طلیعه سخن دکترخلیلی
اهداف آزمون


اهداف آزمون

1. يك برنامهاي بودن طبق بودجهبندي آزمونها در سراسر نقاط كشور بهطور همزمان

امكان ارسال آزمون به كليه نقاط دور و نزديك كشور اين امكان را به كليه داوطلبان عزيز ميدهد كه ضمن تهيه بستههاي كامل آموزشي ما (بسته آموزشي، كتب تستي IQB، ما طراحان، جامع تاليفي، فلش كارت و بولتن)، با داشتن يك برنامه مدون دورهاي و دريافت آزمون هر دو هفته يكبار، همزمان با برگزاري آزمون در تهران بتوانند پا بهپاي داوطلبان تهراني پيش بروند و طبق معمول، توانايي كسب رتبههاي خوب كنكور را داشته باشند.


نکته:
داوطلبان محترمی که دسترسي به شعبات و حضور در جلسة آزمون
ها را ندارند، ميتوانند پس از تماس با دفتر تهران و ثبت نام در آزمونهای آزمایشی، از همه امكانات مذكور با در اختیار داشتن پورتال شخصی استفاده نمایند.

 

2. تبديل تسلط علمي به تسلط ذهني، مهمترين رمز موفقيت

تدريجي بودن آزمونها، اشتباهات احتمالي داوطلب در جلسه آزمون را بطور محسوسي كاهش ميدهد. بارها ديده شده كه داوطلبي با سطح علمي و آمادگي بالا بدليل نداشتن تجربه شرکت در آزمون و ندانستن نقاط ضعف خود در انتقال محفوظات خود بر روي كاغذ در جلسة اصلي کنکور نتوانسته به نتيجة مطلوب برسد.

براي مثال كنترل و مديريت صحيح زمان (بارها ديده شده داوطلب با اين ديد كه براي 20 سوال 20 دقيقه زمان دارد به هرسوال يك دقيقه اختصاص ميدهد. درصورتيكه طراح سوال، زمان تستها را شناور در نظر ميگيرد مثلاً در مقابل تستي كه 20 ثانيه زمان ميبرد تست سنگينتري طرح كرده است كه نياز به 100 ثانيه زمان دارد)، كنترل نمره منفي، تكنيكهاي چگونگي ترتيب پاسخ به سؤالات (مخصوصاً در درس زبان انگليسي)، انتقال صحيح شمارة تست بر روي پاسخبرگ، تشخيص سريع سؤالات نامتعارف و دچار استرس نشدن و از دست ندادن روحيه خود در ادامه آزمون، عادت كردن چشم به كلمات كليدي تستها "مانند درست يا نادرست است"، مخصوصاً در سؤالات انحرافي آزمون (تشخيص سريع دام آموزشي و تلههاي تستي) و ... . اينها بعلاوه نكات ريز و مهمي مثل حضور به موقع درجلسة آزمون، تمرين صبر در طي آزمون و كاهش اشتباهات متداول، نكاتي هستند كه طي تكرار در آزمونهاي دورهاي ملكة ذهن داوطلب ميشوند. اين نکات علاوه بر اينكه يك عامل آرامشزاست، قدرت انتقال مطالب (تبديل تسلط علمي به ذهني) را به طور چشمگيري افزايش ميدهد و مهمتر از همه بالا بردن سرعت عمل را بدنبال دارد.


3. بياموزيم كه چگونه ياد بگيريم، تند بخوانيم، مرور كنيم و كنكوري باشيم

آزمونهاي برنامهريزي شده عامل تقويتكنندة خودآموزي هستند. در فاصلة دو آزمون به شما اين فرصت داده ميشود كه براساس ويژگيهاي فردي (متاهل / مجرد)، خانوادگي و يا معمولاً در كنار مشاغل خود چگونه و با چه روشي به مطالعه صحيح بپردازيد و در كوتاهترين زمان بيشترين عملكرد و بهترين نتيجه را بدست آوريد. طي هر دو هفته مطالعه با انجام يك آزمون مرتبط، داوطلب رمز و رازهاي دروس و نقاط ضعف و قدرت روش مطالعه خود را به خوبي دريافته و با سعي در مطالعه بهتر، بقيه مسير را با موفقيت طي ميكند.

 

4. ايجاد تعادل در مطالعه و تمركز نكردن بيمورد بر يك يا چند درس

از ويژگيهاي آزمون دورهاي اين است كه اين آزمونها به صورت مجموعه و مطابق با مفاد دفترچة آزمون اصلي برگزار ميشوند و به همه دروس اهميت ميدهند. توجه داشته باشيد كه در سالهاي اخير دروسي كه ضريب كمتري دارند تا حد زيادي تعيينكنندة نتيجه نهايي آزمون و رقابت شدهاند.آهسته و پيوسته بودن مطالعه طي اين برنامه باعث مرور كامل دروس و جمع نشدن آن براي نزديك امتحان ميشود.


5. ايجاد نظم و آرامش ذهني به هنگام مطالعه، يكي از مهمترين نيازهاي داوطلبان

براي تحقق اين هدف مهمترين عامل، يك برنامهاي شدن و مورد سنجش قرار گرفتن در طي عمل به برنامة مذكور است. اين گروه آموزشي، مدونترين برنامة بودجهبندي دروس را طبق منابع اعلام شدة همان سال از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت در اختيار داوطلب قرار ميدهد كه توسط اساتيد مجرب گروه، از جمله دكتر خليلي، دكتر محمدنژاد، دكتر اکبر اکبري، خانم دکتر اقدم، استاد جلالی، دكتر عبدی و ... انجام گرفته است. به علت داشتن يك مسير مشخص داوطلب آگاه ميشود كه طي اين مدت به اندازة كافي دروس را مطالعه خواهد كرد و حتي فرصت مرور نيز دارد. بنابراين در صورتي كه مطلب نخوانده و يا کامل نشده هم باقي بماند فرصت كافي براي جبران آن وجود خواهد داشت. (طي آزمونهاي مروري و جامع).

استرس و هيبت كنكور با درس خواندن صحيح در اثر تكرار آزمونها از بين خواهد رفت و به علت هماهنگي آزمونها با منابع استاندارد و سرفصلهاي دروس و همچنين وجود بستههاي كامل آموزشي ما (جزوات كامل و كافي موجود به همراه كاملترين منابع تست (IQB) و فلش كارت) آرامش و نكته سنجي داوطلب ارتقاء مييابد.
 

6. ايجاد انتظار واقعبينانه و متعادل از خود

آزمون آزمايشي باعث شناخت واقعي و نداشتن توقعات غيرواقعبينانه از خود شده و يك انتظار متعادل از خود به داوطلب ميدهد كه مهمترين عامل ايجاد آرامش در وي ميباشد. بالاتر بودن سطح  سوالات اين آزمون ها نسبت به كنكور اصلي سبب ميشود دانشجو در رويارويي با آن، اين حريف را كوچكتر از حد خود بداند. اين امر ميتواند سبب بالا رفتن اعتماد به نفس قبل و هنگام كنكور گردد.

 

7. تقويت خودباوري در داوطلب

شما عزيزان طي گذراندن مراحل اوليه آزمونها با علم به اينكه رتبههاي برتر سالهاي گذشته از همين روش و امكانات استفاده كردهاند، با مقايسه خود با آنها و كارنامههاي دورهاي به خودباوري ميرسيد و دقيقاً متوجه جايگاه خود در مسير ميشويد؛ مهمتر اينكه متوجه ميشويد اگر اولين نفر شركت كننده نيستيد، آخرينش نيز نميباشيد.

 

8. فرصتي براي آشنا شدن با الگوهاي عملي و حاضر و مقايسه خود با آنها 

حضور داوطلبان سختكوش، ديدن كارنامههايشان و مقايسة آن با كارنامة خود و همچنين اطلاع از بالاترين  درصدهاي زده شده در هر درس توسط ساير داوطلبان در سراسر كشور اين امكان را به شما ميدهد كه از نزديك نتيجة سختكوشي و روش درست مطالعه را، مشاهده كنيد كه بهترين انگيزه براي ادامة مسير است.

 

9. فرصت جبران براي آنان كه دير اقدام مي كنند

به واسطة تعداد زياد آزمونها و داشتن مراحل مروري در طي دوره برنامهريزي شده، آن دسته از داوطلباني كه دير اقدام ميكنند نيز شانس هماهنگ شدن و جبران برنامه از دست رفته را خواهند داشت.

 

10. تسلط بر زمان مطالعه و برنامهريزي طي فرآيند تكرار كه قويترين نيروهاست

وقتي شما دو هفته يك بار به آزمون دادن و سنجيده شدن عادت ميكنيد، چندين برابر اثرات خارجي از جمله نصيحت و سرزنش (كه چيزي جز نااميدي به بار نميآورد)، انگيزه دروني براي مطالعه بهتر پيدا ميكنيد.

 
مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون