نحوه سفارش بسته های آموزشی
  • داوطلبان ساکن تهران: تهیه بسته های آموزشی انتشارات از طریق دفتر مرکزی تهران (انقلاب) و شعبه میرداماد انجام پذیر است.
  • داوطلبان ساکن شهرستان: به نمایندگی های مجاز شهر خود مراجعه نمایید.
* در صورت نبود نمایندگی در شهر مورد نظر با دفتر تهران تماس حاصل نمایید.