دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اقتصاد بهداشت

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

نام کلاس نام استاد

زمان

ترم پاییز - اعلام می شود گروه اساتید اقتصاد سلامت (ضریب 3)
ترم پاییز - اعلام می شود گروه اساتید اقتصاد خرد (ضریب 2)
ترم پاییز - اعلام می شود گروه اساتید اقتصاد کلان (ضریب 2)
ترم پاییز - اعلام می شود استاد چراغلو ریاضی و آمار حیاتی (ضریب 3)
ترم پاییز - اعلام می شود گروه اساتید سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (ضریب 2)
پنجشنبه 16 الی 20 استاد حیدرنیا  زبان (ضریب 3)
جمعه 12:30 الی16 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3)
پنجشنبه 12:30 الی 16 استاد خدادادی زبان (ضریب 3)
جمعه 8:30 الی 12 استاد خدادادی زبان (ضریب 3)

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.