دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت انفورماتیک پزشکی
 
دوره تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره:  تیرماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها (ضریب 2) گروه اساتید اعلام می شود
آمار ریاضی و آمار حیانی (ضریب 2) گروه اساتید اعلام می شود
انفورماتیک سلامت (ضریب 3) گروه اساتید اعلام می شود
مدیریت اطلاعات سلامت (ضریب 3) گروه اساتید اعلام می شود
کلیات و اصطلاحات پزشکی (ضریب 2) گروه اساتید اعلام می شود
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.