کلاس - کارشناسی ارشد و دکتری ویژه وزارت علوم
شعبه انقلاب

 
نام کلاس نام استاد زمان برگزاری
ویروس، قارچ و ایمنی علوم دکتر بلوری چهارشنبه 17-13
مجموعه زیست شناسی وزارت علوم دکتر همایونی چهارشنبه 16-12
میکروبیولوژی دکتر سلیمان زاده چهارشنبه 20-17
زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر همایونی چهارشنبه 20-17
ژنتیک مولکولی دکتر اکبری جمعه 16-12:30
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دکتر صالحیان پنجشنبه 12-8
آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر حسینی پنجشنبه 19-16
آمار و اندازه گیری دکتر صفایی پنجشنبه 16-12:30
فیزیولوژی جانوری دکتر کیانی سه شنبه 20-17
جنین شناسی (جانوری) استاد جنگ خواه پنجشنبه 17:30-15:30
جانورشناسی استاد جنگ خواه پنجشنبه 20-17:30
 
برای کسب مشاوره و دریافت اطلاعات کامل در رابطه با برنامه کلاسها با شماره 02166568621 - داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.