همایشهای یک روزه دکتری بهداشت94
 

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت

مبلغ

ژنتیک دکتر اکبری دوشنبه 11 آبان 9-17 150,000
سه شنبه 12 آبان
ایمنی دکتر خلیلی جمعه 8 آبان 16-20 150,000
شنبه 9 آبان 9-19
بیوشیمی دکتر محمد نژاد سه شنبه 5 آبان 15-20 150,000
چهارشنبه 6 آبان 8-15
سلولی و مولکولی دکتر اقدم سه شنبه 5 آبان 8-15 150,000
چهارشنبه 6 آبان 15-20
باکتری دکترحمدی جمعه 8 آبان 9-17 100,000
بیوانفورماتیک استاد باباعباسی جمعه 24 مهر 9-17 100,000
ویروس شناسی دکتر یزدانی دوشنبه 4 آبان 9-17 100,000
خون شناسی دکترنامجو سه شنبه 5 آبان 9-16 150,000
چهارشنبه 6 آبان
آناتومی دکتر ابوطالب یکشنبه 10 آبان 9-16 100,000
بافت شناسی دکتر عبدالهی شنبه 9 آبان 9-16 100,000
جنین شناسی دکترموثقی چهارشنبه 6 آبان 9-16 100,000
فارماسیوتیکس دکترجاویدی چهارشنبه 6 آبان 9-16 100,000
فارماکوگنوزی وبیوتکنولوژی دکتر نوروزی ودکتر احمدزاده پنجشنبه 7 آبان 9-16 100,000
درمان شناسی دکتر احمدپور چهار شنبه 6 آبان 9-16 100,000
شیمی تجزیه دستگاهی دکتر آقاگلی سه شنبه 5 آبان 9-16 100,000
نانوفناوری پزشکی دکترسردارآبادی شنبه 9 آبان 9-16 100,000
سم شناسی دکتر رجب نیا یکشنبه 3 آبان 9-16 100,000
فارماکولوژی دکتر رجب نیا دوشنبه 4 آبان 9-16 100,000
آمارحیاتی زیستی دکتر اسلامی دوشنبه 11 آبان 9-16 100,000
کلیه دروس اپیدمیولوژی دکتر عباسی (شنبه و یکشنبه) 9 و 10 آبان 9-16 300,000
تغذیه دکترمحمدزاده جمعه ها 10 و 17 و 24 و 29 مهر 12-16 150,000