انتخاب رشته محل:

اصولا مرحله ای مهم بعد از گذراندن جلسه کنکور، انتخاب رشته و محل می باشد چرا که انتخابی نادرست می تواند موفقیت قبولی دانشجو را با مشکل مواجه کند.
این انتخاب براساس رتبه کسب شده داوطلب و پذیرش دانشگاهها در رشته مربوطه می باشد که در وزارت علوم با توجه به اینکه داوطلب گرایشهای متفاوتی را از مجموعه اصلی که در آن شرکت کرده است، بر اساس رتبه و علاقمندی انتخاب می کند، ترتیب رشته محل در قبولی بسیار حائز اهمیت است.
در وزارت بهداشت رشته هایی که بصورت مجموعه هستند (از جمله علوم آزمایشگاهی 1و...)، انتخاب بر اساس رتبه کسب شده در هر کدام از گرایش ها و اولویت دانشگاهها می باشد و دیگر رشته ها که بصورت تک رشته برگزار می شوند، انتخاب رشته محل برای یک رشته و بر اساس اولویت دانشگاهها و شرایط داوطلب است.
دانشگاه آزاد نیز شرایطی همچون وزارت علوم را دارد.
 

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 6