شیوه های تندخوانی:
 
چه رفتارهایی باعث کند خوانی می شود؟
چه رفتارهایی از تندخوانی جلوگیری می کند؟
تمام رفتارهای زیر عوامل باز دارنده تندخوانی و در نتیجه کند خواندن می شود؛
-کلمه خوانی:
از ابتدا به ما آموزش داده اند که کلمه به کلمه بخوانیم از زمانی که خواندن بوده به همین شکل بوده، از هزاران سال پیش تا امروز که در هزاره سوم میلادی به سر می بریم و ما هم امروز در قرن 61 با همان روش سنتی هزار سال پیش مطالعه می کنیم. 01 % پیشرفتها مطابق با تحقیقات از مطالعه بدست می آید و متاسفانه ایرانیان هیچ علاقه ای به مطالعه ندارند، ایرانیان با سواد تنها 3 دقیقه در روز مطالعه می کنندبرخی حتی اصلا مطالعه نمی کنندعلت این بی انگیزگی این است که همیشه به ما گفته اند بخوانید و هیچ وقت نگفته اند چگونه بخوانید که سریعتر بخوانید و بهتر یاد بگیرید و برای مدت بیشتری آن اطلاعات را نگه دارید را حت تر یاد آوری کنید و برای مدت بیشتری آن اطلاعات را نگه دارید و راحت تر یادآوری کنید.
کلمه خوانی هم سرعت مطالعه را کم می کند و هم میزان درک را پایین می آورد، اگر کلمه خوانی تبدیل به جمله خوانی یا عبارت خوانی شود نه تنها سرعت بالا می رود بلکه درک نیز بیشتر می شود.
این عقیده که خواندن کلمه به کلمه درک را زیاد می کند دقیقا عکس واقعیت است زیرا مغز با معنی کلمات کار دارد و کلمات نیز در جمله نمود دارند، همین الان که این مطلب را مطالعه می کنید مغز شما با کلمات کاری ندارد بلکه جملات را معنی می کنداگر قرار با شد مغز روی تک تک کلمات فکرکند:
اولا بعضی از کلمات را درک نمی کند زیرا در جمله معنی دارند.
دوما میزان درک پایین می آید.
 
 

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 5