معرفی مشاوره ویژه دپارتمان مشاوره تخصصی:

1. تندخوانی و آموزش شیوه صحیح مطالعه کنکوری
2. برنامه ریزی درسی جز به جز طبق سرفصل دروس براساس زمان مناسب داوطلب
3. مشاوره تلفنی یا حضوری هر 15 روز یکبار با داوطلب
4. تحلیل کارنامه آزمون
5. رفع اشکال درسی آنلاین (در مشاوره V.VIP، زیر ذره بین، زیر ذره بین پلاس)
6. رفع استرس
7. تحلیل کنکور
 
 

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 5