معرفی مشاوره ویژه دپارتمان مشاوره تخصصی:

1. تندخوانی و آموزش شیوه صحیح مطالعه کنکوری
2. برنامه ریزی درسی جز به جز طبق سرفصل دروس براساس زمان مناسب داوطلب
3. مشاوره تلفنی یا حضوری هر 15 روز یکبار با داوطلب
4. تحلیل کارنامه آزمون
5. رفع اشکال درسی آنلاین (پاسخگویی سریع توسط مشاور)
6. رفع استرس
7. تحلیل کنکور
8. نشریه داخلی هدف
 
 

تماس با بخش مشاوره تخصصی: 66568621-021 داخلی 6