برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت پرستاری
 
ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه


دروس
 
نام استاد زمان
پرستاری داخلی و جراحی گروه اساتید ترم پاییز- اعلام می شود
روانپرستاری  گروه اساتید ترم پاییز- اعلام می شود
بهداشت جامعه گروه اساتید ترم پاییز- اعلام می شود
پرستاری کودکان گروه اساتید ترم پاییز- اعلام می شود
پرستاری مادران و نوزادان گروه اساتید ترم پاییز- اعلام می شود
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.