دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ویروس شناسی

 
در دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد 1401، رشته ویروس شناسی تغییرات زیر را داشته است:
  • ضریب دروس انگل شناسی و قارچ شناسی صفر شده است
  • درس بیوشیمی با ضریب 2، به این رشته اضافه شده است
 
دوره پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

ویروس شناسی ​(ضریب 3) خانم دکتر یزدانی سه شنبه 19-16
ایمنی شناسی ​(ضریب 2) دکتر خلیلی چهارشنبه 12:30 الی 16
ایمنی شناسی ​(ضریب 2) استاد صفدریان دوشنبه 16  الی 20
ایمنی شناسی ​(ضریب 2) استاد نصری دوشنبه 16  الی 21
ایمنی شناسی ​(ضریب 2) استاد زارع زاده اعلام می شود
باکتری شناسی (ضرریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 13 الی 16
سلولی و مولکولی ​(ضریب 1/5) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
و
دوشنبه 12:30 الی 16 
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی ​(ضریب 1/5) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه  8 الی 12
و
دوشنبه  12:30 الی 16
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی ​(ضریب 1/5) دکتر محمدنژاد  چهارشنبه 12:30 الی 16 
سلولی و مولکولی ​(ضریب 1/5) دکتر علی رضا اکبری  اعلام می شود 
بیوشیمی (ضریب 2) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 2) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
بیوشیمی (ضریب 2) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی16
زبان (ضریب 3) دکتر یعقوبی شنبه 15-12
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12
 

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی ترم پاییز - سه شنبه 19-16
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 16-12:30
ایمنی شناسی استاد صفدریان پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد نصر سه‌شنبه 16-12:30
ایمنی شناسی استاد زارع زاده جمعه 20-16
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 12-8
بیوشیمی    
زبان استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان استاد خدادادی پنجشنبه 16-12:30
زبان استاد خدادادی جمعه 12-8
زبان دکتر یعقوبی اعلام می شود
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.