دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت فیزیولوژی
 

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

 

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 2) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 2) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی (ضریب 2) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
سلولی و مولکولی (ضریب 3) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 3) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 3) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 3) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 3) دکتر محمد نژاد  چهارشنبه 12:30 الی 16 
سلولی و مولکولی (ضریب 3) دکتر علی رضا اکبری  اعلام می شود 
فیزیولوژی  دکتر عبدی  پنج شنبه 8 الی 12
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12 
ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس

نام استاد

زمان

فیزیولوژی (ضریب 3) دکتر عبدی پنجشنبه 16-12:30
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر رضویان سه شنبه 21-16
زیست شناسی جانوری (ضریب 2) گروه اساتید اعلام می شود
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان (ضریب 3) استاد دکتر یعقوبی  شنبه 15-12
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 20-16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 16-12:30

 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.