دروس و ضرایب برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی
 

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

 

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
و
دوشنبه 12:30 الی 16 
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه  8 الی 12
و
دوشنبه  12:30 الی 16
(یک هفته در میان )
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر محمدنژاد  چهارشنبه 12:30 الی 16 
سلولی و مولکولی (ضریب 2) دکتر علی رضا اکبری  اعلام می شود 
ژنتیک پایه و پزشکی  دکتر آرین اکبری  جمعه 8:30 الی 12
ژنتیک پایه و پزشکی  خانم دکتر بهروز اقدم  سه شنبه 12:30 الی 16 
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12 

 
ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

نام کلاس نام استاد

دروس و ضرایب

پنجشنبه 20-16 دکتر آرین اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (ضریب 5)
یکشنبه 20-16 خانم دکتر بهروز اقدم ژنتیک پایه و پزشکی (ضریب 5)
دوشنبه 20-16 دکتر محمدنژاد  بیوشیمی (ضریب 1)
جمعه 12-8 دکتر محمدنژاد  بیوشیمی (ضریب 1)
سه شنبه 21-16 دکتر رضویان  بیوشیمی (ضریب 1)
جمعه 16-12:30 خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی (ضریب 2)
پنجشنبه 16-12:30 خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی (ضریب 2)
اعلام می شود دکتر آرین اکبری سلولی و مولکولی(ضریب 2)
پنجشنبه 16-12:30 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3) 
جمعه 12-8:30 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3)
شنبه 15-12 دکتر یعقوبی زبان (ضریب 3)
پنجشنبه 20-16 استاد خدادادی زبان (ضریب 3) 
جمعه 16-12:30 استاد خدادادی زبان (ضریب 3)
 

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.