دروس و ضرایب برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ژنتیک پزشکی
 
 
ترم پاییز 99 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان - آذر

نام کلاس نام استاد

دروس و ضرایب

جمعه 16-12:30 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (ضریب 5) (حضوری)
سه شنبه 12-8 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (ضریب 5) (آنلاین)
شنبه 20-16 دکتر محمدنژاد  بیوشیمی (ضریب 1) (حضوری)
جمعه 12-8 دکتر محمدنژاد  بیوشیمی (ضریب 1) (حضوری)
دوشنبه 20-16 دکتر محمدنژاد  بیوشیمی (ضریب 1) (آنلاین)
سه شنبه 20-16 دکتر رضویان بیوشیمی (ضریب 1) (آنلاین)
جمعه 12-8 خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی (ضریب 2) (حضوری)
سه شنبه 16-12:30 خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی(ضریب 2) (آنلاین)
پنجشنبه 16-12:30 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3) (حضوری) 
جمعه 12-8:30 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3) (آنلاین)
سه شنبه 11-8 دکتر یعقوبی زبان (ضریب 3) (آنلاین)
پنجشنبه 20-16 استاد خدادادی زبان (ضریب 3) (حضوری) 
جمعه 20-16 استاد خدادادی زبان (ضریب 3) (آنلاین)
 

 
ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: شهریور

نام کلاس

نام استاد

زمان

ژنتیک پایه و پزشکی دکتر آرین اکبری جمعه 16-12:30
بیوشیمی (آنلاین) دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی دکتر رضویان پنجشنبه 20-16
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی (انلاین) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 12:30-8:30
سلولی و مولکولی (انلاین) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 20-16
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان (آنلاین) استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد خدادادی جمعه 12-8
زبان (آنلاین) استاد خدادادی پنجشنبه 12-8
     
 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.