دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی ارشد وزارت بهداشت خون شناسی (هماتولوژی)
 

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه
 

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی(ضریب 1)  دکتر شیریان  یک شنبه 16 الی 20 
ایمنی شناسی (ضریب 2) دکتر خلیلی چهارشنبه 12:30 الی 16
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد صفدریان دوشنبه 16 الی 20
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد نصر دوشنبه 16 الی 21
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 12:30 الی16(یک هفته درمیان)
سلولی و مولکولی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد  چهارشنبه 12:30 الی 16 
سلولی و مولکولی (ضریب 1) دکتر علی رضا اکبری  اعلام می شود 
خون شناسی و بانک خون  خانم دکتر نامجو  چهارشنبه  16 الی 21
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 12:30 الی 16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 8:30 الی 12

 

 
ترم پاییز شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان ماه

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

خون شناسی و بانک خون (آنلاین)
(ضریب 4)
خانم دکتر نامجو جمعه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 1) دکتر رضویان سه شنبه 21-16
ایمنی شناسی (ضریب 2) دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد صفدریان شنبه 20-16
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد نصری یکشنبه 20-16
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد نصری یکشنبه 21-16 (یک هفته درمیان)
ایمنی شناسی (ضریب 2) استاد زارع‌زاده اعلام می شود
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 1) خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 16-12:30
سلولی و مولکولی (ضریب 1) دکتر آرین اکبری اعلام می شود
زبان (ضریب 3) دکتر یعقوبی شنبه 15-12
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی پنجشنبه 20-16
زبان (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 16-12:30
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.