دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیوتکنولوژی (زیست فناوری پزشکی)
 
 
ترم پاییز 99 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان - آذر

نام کلاس

نام استاد زمان
سلولی و مولکولی (ضریب 4)(حضوری) خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12-8
سلولی و مولکولی (ضریب 4) (آنلاین) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 16-12:30
بیوشیمی (ضریب 1) (حضوری) دکتر محمدنژاد چهارشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) (حضوری) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (ضریب 1) (آنلاین) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (ضریب 1) (آنلاین) دکتر رضویان سه شنبه 20-16
باکتری شناسی (ضریب 1) (آنلاین) دکتر بلوری پنجشنبه 20-17
باکتری شناسی (ضریب 1) (حضوری) دکتر بلوری جمعه 16-13
زبان (ضریب 3) (حضوری) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (ضریب 3) (آنلاین) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان (ضریب 3) (آنلاین) دکتر یعقوبی سه شنبه 11-8
زبان (ضریب 3) (حضوری) استاد خدادادی جمعه 20-16
زبان (ضریب 3) (آنلاین) استاد خدادادی جمعه 16-12:30
 

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: شهریور

نام کلاس

نام استاد

زمان

بیوشیمی (آنلاین) دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (آنلاین) دکتر رضویان یکشنبه 20-16
باکتری شناسی (آنلاین) دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
سلولی و مولکولی (آنلاین) خانم دکتر بهروز اقدم دوشنبه 20-16
سلولی و مولکولی (آنلاین) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 12:30-8:30
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان (آنلاین) استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد خدادادی جمعه 12-8
زبان (آنلاین) استاد خدادادی پنجشنبه 12-8
 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.


 
جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.