دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ایمنی شناسی
 
 
ترم پاییز 99 شعبه انقلاب

آغاز دوره: آبان - آذر

دروس و ضرایب

نام استاد

زمان

بیوشیمی (حضوری) (ضریب 1) دکتر محمدنژاد چهارشنبه 20-16
بیوشیمی (حضوری) (ضریب 1) دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (آنلاین) (ضریب 1) دکتر محمدنژاد دوشنبه 20-16
بیوشیمی (آنلاین) (ضریب 1) دکتر رضویان سه شنبه 20-16
باکتری شناسی (آنلاین) (ضریب 1) دکتر بلوری پنجشنبه 20-17
باکتری شناسی (حضوری) (ضریب 1) دکتر بلوری جمعه 16-13
ایمنی شناسی (حضوری) (ضریب 6) دکتر خلیلی سه شنبه 20-16
ایمنی شناسی (آنلاین) (ضریب 6) دکتر خلیلی چهارشنبه 16-13
ایمنی شناسی (آنلاین) (ضریب 6) استاد صفدریان دوشنبه 13-9
ایمنی شناسی (حضوری) (ضریب 6) استاد نصری جمعه 21-16 (یک هفته درمیان)
ایمنی شناسی (آنلاین) (ضریب 6) استاد نصری یکشنبه 20-21 (یک هفته درمیان)
ایمنی شناسی (حضوری) (ضریب 6) استاد زارع‌زاده پنجشنبه 12-8
ایمنی شناسی (آنلاین) (ضریب 6) استاد زارع‌زاده سه شنبه 12-8
سلولی و مولکولی (حضوری) (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12-8
سلولی و مولکولی (آنلاین) (ضریب 2) خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 16-12:30
زبان (حضوری) (ضریب 3) استاد حیدرنیا پنجشنبه 16-12:30
زبان (آنلاین) (ضریب 3) استاد حیدرنیا جمعه 12-8:30
زبان (آنلاین) (ضریب 3) دکتر یعقوبی سه شنبه 11-8
زبان (حضوری) (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 20-16
زبان (آنلاین) (ضریب 3) استاد خدادادی جمعه 16-12:30
نکات طلایی ایمنی شناسی (آنلاین) دکتری خلیلی یکشنبه 16-13


ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: شهریور

نام کلاس نام استاد زمان
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 20-16
ایمنی شناسی استاد صفدریان جمعه 20-16 (یک هفته در میان)
ایمنی شناسی (آنلاین) استاد نصر سه شنبه 16-12:30 (یک هفته در میان)
بیوشیمی (آنلاین) دکتر محمدنژاد سه شنبه 20-16
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 12-8
بیوشیمی (آنلاین) دکتر رضویان یکشنبه 20-16
باکتری شناسی (آنلاین) دکتر بلوری پنجشنبه 16-13
سلولی و مولکولی (آنلاین) خانم دکتر بهروزی اقدم دوشنبه 20-16
سلولی و مولکولی (آنلاین) خانم دکتر بهروزی اقدم سه شنبه 12:30-8:30
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 12-8
زبان استاد حیدرنیا پنجشنبه 20-16
زبان (آنلاین) استاد حیدرنیا جمعه 16-12:30
زبان استاد خدادادی جمعه 12-8
زبان (آنلاین) استاد خدادادی پنجشنبه 12-8
 
 
 
در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 
  • جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.