بیش از 1000 نفر از قبولی های سال 1393 در کنکور ارشد وزارت بهداشت ، وزارت علوم و دانشگاه آزاد از خدمات متنوع آموزشی گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی استفاده کرده اند

لیست افتخارات ما را در زیر مشاهده میکنید
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه خدمات دریافتی دانشگاه قبولی
1 معصومه جعفری HSE 7 کلاس- IQB تهران
2 مینا علی نژاد HSE   کلاس- IQB تهران
3 خدیجه ماجانی اپیدمیولوژی 2 کلاس- IQB تهران
4 علی حبیبی اپیدمیولوژی 14 IQB شهید بهشتی
5 محمد برق نورد اپیدمیولوژی 45    
6 ناصر نصيري اپیدمیولوژی 60 آزمون-IQB ولیعصر رفسنجان
7 سمانه قاسمیان ارزیابی فناوری سلامت 10 جزوه- IQB علوم پزشکی یزد
8 مهرشاد عزیزی ارزیابی فناوری سلامت 13    
9 حمزه قیسوندی ارگونومی 78    
10 فاطمه کشوری شاد اقتصاد بهداشت 32 کلاس- IQB تبریز
11 سمیرا اسماعیلی اکولوژی انسانی 18    
12 زهرا رحمتی انفورماتیک پزشکی 23 جزوه- IQB  
13 زهرا میرعابدینی انگل شناسی 2 کلاس- جزوه- آزمون- IQB ساری
14 زینب هدایتی انگل شناسی 3 جزوه- آزمون- IQB ساری
15 علی اصغری انگل شناسی 5 آزمون- IQB تربیت مدرس
16 گراناز حسن نایبی انگل شناسی 7 کلاس- آزمون- جزوه- IQB ایران
17 یاشار نصیری انگل شناسی 10 جزوه- آزمون- IQB علوم پزشکی ایران
18 الهام مرادی انگل شناسی 11    
19 لیلا مرشدلو انگل شناسی 13 کلاس- IQB همدان
20 پیمان بیات انگل شناسی 15 کلاس- IQB دانشگاه ایران
21 فاطمه حسن زاده انگل شناسی 16 جزوه_ آزمون_ IQB زاهدان
22 روح انگیز زمانی انگل شناسی 20 کلاس- جزوه- IQB ارومیه
23 زهرا محمدی انگل شناسی 23    
24 نسرین ایزدیار انگل شناسی 38 کلاس - آزمون - IQB قزوین
25 شهره امین پور انگل شناسی 46 جزوه- کتاب- آزمون- IQB اهواز
26 فرشته محمدی انگل شناسی 47 آزمون- IQB اصفهان
27 بهنام عابدی انگل شناسی 50 کلاس -جزوه -آزمون -IQB همدان
28 مدینه چوبینه انگل شناسی 51 جزوه- IQB شیراز
29 تهمینه گران انگل شناسی 55 کلاس- جزوه- آزمون- IQB ساری
30 بهار میرزاعلیزاده انگل شناسی 59 کلاس- جزوه- آزمون- IQB ساری
31 شهاب گلوی زاده انگل شناسی 64    
32 الهام اکبری انگل شناسی 65    
33 عاطفه علی نقیزاده انگل شناسی 73 کلاس- آزمون - IQB تهران
34 مقاتلی انگل شناسی 76 آزمون- IQB گیلان
35 یعقوب آزادی انگل شناسی 77 کلاس- آزمون-IQB تبریز
36 تکتم ضیایی انگل شناسی 90 جزوه-IQB  
37 مصطفی سلیمانی انگل شناسی 95 کتاب- جزوه-IQB علوم پزشکی رشت
38 مجید درخشانی نیا انگل شناسی 170 آزمون- جزوه- IQB بین الملل مشهد
39 فرانک زارعی انگل شناسی 170 کلاس- جزوه- آزمون-IQB شیراز
40 حسن ابراهیم زاده انگل شناسی   آزمون- IQB تهران
41 آزاده رضایی راد انگل شناسی   کتاب- آزمون- IQB ساری
42 فاطمه عفتی انگل شناسی   کتاب- آزمون- IQB تربیت مدرس
43 مهری کارگر انگل شناسی   کتاب- آزمون- IQB تهران
44 عاطفه غفاری انگل شناسی   آزمون- IQB ایران بین الملل
45 مهرداد عامریان انگل شناسی   آزمون- IQB  بین الملل اهواز
46 فاطمه بیاتی ایمنی شناسی 1 همایش- مشاوره- آزمون- IQB تهران
47 رضا حسینی قطار ایمنی شناسی 2 مشاوره- کتاب- IQB تربیت مدرس
48 زینب باقر نژادان ایمنی شناسی 3 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB تهران
49 عاطفه یافتیان ایمنی شناسی 3 کلاس-آزمون- IQB تهران
50 مژده کریمی ایمنی شناسی 5 آزمون- IQB تهران
51 لیلا درویشی ایمنی شناسی 5 جزوه - کتاب - IQB کرمانشاه
52 مرضیه علی خانی ایمنی شناسی 6 کلاس-آزمون- IQB شهید بهشتی
53 دانیال ایمانی ایمنی شناسی 6    
54 امیر دشتی ایمنی شناسی 7 IQB تهران
55 پریا بسیمی ایمنی شناسی 8 کلاس- مشاوره- IQB تهران
56 طاهره سلطانتویه ایمنی شناسی 10 جزوه-آزمون- IQB تهران
57 احمد مهدیان شکیب ایمنی شناسی 11 کلاس- IQB  
58 سپیده ناظری ایمنی شناسی 12 کلاس- آزمون- IQB تهران
59 الهام فیض‌آبادی ایمنی شناسی 13 کلاس- IQB تربیت مدرس
60 سهیلا گلچین ایمنی شناسی 17 آزمون- IQB شهید بهشتی
61 الهام زنگنه ایمنی شناسی 18 کلاس- کتاب -آزمون تربیت مدرس
62 مریم ولدی ایمنی شناسی 19 طرح طلایی (مشاوره و آزمون) تهران
63 امیرحسین جهانگیری ایمنی شناسی 20 کلاس- آزمون- IQB تربیت مدرس
64 فروزان امیدی ایمنی شناسی 22 کتاب- آزمون ایران
65 عطیه احمدیان ایمنی شناسی 22 آزمون- IQB  
66 زهرا رودافشانی ایمنی شناسی 23 کلاس- آزمون- IQB ایران
67 مونا امانی ایمنی شناسی 27 آزمون- IQB ایران
68 حیدری ایمنی شناسی 27    
69 تینا نفریه ایمنی شناسی 28 کلاس- آزمون- IQB شهید بهشتی
70 راضیه کیانی ایمنی شناسی 32 کلاس_آزمون_ IQB بیوشیمی تهران
71 حمید آریا ایمنی شناسی 33 جزوه- آزمون- IQB شیراز
72 بهروز رباط جزی ایمنی شناسی 35 آزمون- IQB اصفهان
73 حمیده احمدوند ایمنی شناسی 35 کلاس- آزمون- IQB شیراز
111 آناهیتا نجفعلی زاده ایمنی شناسی 36 کلاس- آزمون- IQB اصفهان
74 هانیه زجاجی ایمنی شناسی 37 کلاس- آزمون- IQB تربیت مدرس
75 حسن حق جو ایمنی شناسی 39 مشاوره- IQB  
76 لیلا کریمی ایمنی شناسی 42 کلاس - جزوه - آزمون - IQB تبریز
77 مرضیه مرادی ایمنی شناسی 43 آزمون- جزوه- IQB تربیت مدرس
78 معصومه یداللهی ایمنی شناسی 43 کلاس- IQB شیراز
79 مریم حسینیان ایمنی شناسی 46 آزمون- جزوه- نکته وتست- IQB شیراز روزانه
80 هادی نصیری ایمنی شناسی 48 آزمون- IQB تبریز
81 مینا حسینی ایمنی شناسی 48    
82 حدیث توسلی ایمنی شناسی 49 کلاس- مشاوره- IQB تهران
83 ندا سنایی ایمنی شناسی 51 آزمون- IQB شیراز
84 هاجر شالی ایمنی شناسی 56 کلاس- آزمون- جزوه-IQB تبریز
85 لیلا نجات بخش ایمنی شناسی 57 آزمون- IQB ایران
86 زهرا والد کریمی ایمنی شناسی 58 کلاس- آزمون-IQB تبریز
87 مریم خسروی ایمنی شناسی 60 کلاس- جزوه- آزمون-IQB اهواز
88 هانیه قسیاری ایمنی شناسی 60 آزمون-IQB  
89 نسرین ایرانشاهی ایمنی شناسی 60 کلاس-IQB کرمانشاه
90 شقایق پزشکی نراقی ایمنی شناسی 62 طرح طلایی (کلاس، مشاوره و آزمون)-IQB شهید بهشتی
91 مریم آذرافرا ایمنی شناسی 62 کلاس- آزمون- IQB مازندران
92 نیلوفر قربانی ایمنی شناسی 65 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB علوم پزشکی مشهد
93 سحر سلیمی ایمنی شناسی 66 آزمون-IQB  
94 مهناز غائبی ایمنی شناسی 69 آزمون-IQB  
95 الهه ایزدی ایمنی شناسی 69 کلاس- آزمون- IQB ایران
96 فاطمه طغانی ایمنی شناسی 70 کتاب- آزمون-IQB ساری
97 مهسا سبحانی فرد ایمنی شناسی 70 کلاس- آزمون- جزوه-IQB کرمانشاه
98 هادی صمدیان ایمنی شناسی 71    
99 لیلا مهدوی نژاد ایمنی شناسی 72 کلاس_ آزمون-IQB سنندج
100 الناز تقوایی ایمنی شناسی 72 آزمون-IQB مازندران
101 پریسا ظفری ایمنی شناسی 73 کلاس-IQB کرمانشاه
102 فاطمه مجتهدی ایمنی شناسی 75 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB یزد
103 گلاره رمضانی ایمنی شناسی 76 کلاس- آزمون-IQB شهرکرد روزانه
104 مصطفی سلطانی ایمنی شناسی 79 آزمون-IQB ساری
105 محدثه کاظمی ایمنی شناسی 82 جزوه- آزمون-IQB بین الملل مشهد
106 نوید یداللهی ایمنی شناسی 85 کلاس- جزوه- آزمون-IQB بین الملل تهران
107 نازنین چترآبنوس ایمنی شناسی 86 مشاوره- کلاس- آزمون-IQB کرمان
108 نیلوفر غنی زاده ایمنی شناسی 88 کلاس- کتاب-IQB سمنان
109 فاطمه پاشیزه ایمنی شناسی 91 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB یزد
110 مهری قصبی ایمنی شناسی 92 آزمون-IQB بین الملل تبریز
112 شیما نجاتی ایمنی شناسی 93 مشاوره-کلاس_ آزمون_ IQB بابل
113 مژده نامورپور ایمنی شناسی 94 آزمون- کلاس - IQB یزد
114 سینا قوامی کیا ایمنی شناسی 95 کلاس- جزوه- آزمون-IQB کرمان
115 زهرا شایسته ایمنی شناسی 102 کلاس- آزمون- IQB اهواز
116 مهدیه سعدی ایمنی شناسی 125 کلاس- آزمون- IQB بین الملل اصفهان
117 اندیشه نیاکان ایمنی شناسی 150 کلاس- IQB بین الملل شیراز
118 نیلوفر دانش فر ایمنی شناسی 173 آزمون- IQB یزدبین الملل
119 بتول نخعی ایمنی شناسی   آزمون- جزوه-کلاس-IQB بین الملل مشهد
120 طاهره زینعلی ایمنی شناسی   جزوه- آزمون- IQB بین الملل تبریز
121 غزاله نوروزی ایمنی شناسی   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB بین الملل کرمان
122 مرضیه طاهری ایمنی شناسی   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB اهواز
123 روشنک آشوری پور ایمنی شناسی   کلاس- IQB بین الملل یزد
124 ریحانه حریری ایمنی شناسی   کلاس- IQB دامغان
125 سارا منصوری ایمنی شناسی   کلاس- IQB تهران
126 فاطمه جالوی نژاد ایمنی شناسی   کلاس- IQB بین الملل بابل
127 مونا صلاح ورزی ایمنی شناسی   کلاس _ آزمون-IQB بین الملل یزد
128 مهدی رحمانی ایمنی شناسی   کلاس- IQB رفسنجان
129 فرزانه دریایی ایمنی شناسی   کلاس- IQB علوم تحقیقات- تهران
130 محمد مظفر ایمنی شناسی   کلاس- آزمون-IQB تربیت مدرس
131 سارا محمودخانی ایمنی شناسی   کلاس- آزمون- IQB بین الملل یزد
132 لیلا احمدی ایمنی شناسی   کلاس- آزمون- IQB بین الملل تبریز
133 مستانه پرچمی ایمنی شناسی   کلاس- آزمون- IQB شبانه تهران
134 نجمه مرادی ایمنی شناسی   کلاس- آزمون- IQB بین الملل شهید بهشتی
135 الناز خوشرو ایمنی شناسی   کلاس- آزمون- جزوه- کتاب- IQB بین الملل مشهد
136 سولماز خوش ظاهر ایمنی شناسی   کلاس- جزوه-IQB تهران شرق
137 فرناز دهقان ایمنی شناسی   کلاس-آزمون_ جزوه- IQB علوم دارویی تهران
138 محمدمهدی قهاری ایمنی شناسی   کلاس-آزمون_ همایش-IQB مازندران روزانه
139 زهرا میرپور ایمنی شناسی   آزمون- IQB بین الملل یزد
140 سمیرا جهانگیری ایمنی شناسی   آزمون- IQB کرمانشاه
141 پرستو پارسا ایمنی شناسی دامپزشکی 4 طرح طلایی-IQB ارومیه
142 مستوره قریشی آموزش بهداشت 9 جزوه- IQB  
143 زهره خاکشور آموزش بهداشت 13 جزوه- IQB  
144 مریم ولایی عزیز آموزش بهداشت 94 کلاس-IQB اراک
145 منیره کوهساری آموزش بهداشت   کلاس- IQB تهران
146 آذین ستاری باکتری شناسی 3 کلاس_آزمون- IQB تهران
147 فاطمه رحمانی باکتری شناسی 4 جزوه- آزمون- IQB تهران
148 شقایق رزاقی باکتری شناسی 4 کلاس_آزمون_ IQB تهران
149 سکینه جعفری باکتری شناسی 5 آزمون- جزوه- کلاس- IQB علوم پزشکی تهران
150 ابوالفضل کشاورز باکتری شناسی 5 کلاس - IQB تهران
151 حدیث علی اکبری باکتری شناسی 6 کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
152 آقای هاشمی باکتری شناسی 7    
153 حوریه حسین‌پور باکتری شناسی 8 کلاس- IQB تهران
154 یاسمن جمشیدی باکتری شناسی 13 کلاس- جزوه- آزمون- IQB علوم پزشکی تهران
155 فهیمه تیموری باکتری شناسی 19    
156 مریم مشکینی باکتری شناسی 19    
157 شهلا شهبازی باکتری شناسی 29 آزمون- IQB انستیتو پاستور تهران
158 شاهین بلوری باکتری شناسی 32 مشاوره- کلاس- آزمون- IQB قزوین
159 مریم کوپایی باکتری شناسی 33 کلاس- آزمون- IQB  
160 طیبه شهبازی باکتری شناسی 35 آزمون- کلاس- IQB تهران ـ شاهد
161 زهرا قربانی باکتری شناسی 37 کلاس-آزمون- IQB  
162 چوبین باکتری شناسی 43 آزمون - IQB  
163 سپهر نوید باکتری شناسی 46 کتاب- جزوه- IQB اصفهان
164 آیلی علی اصغریان باکتری شناسی 51 کلاس- کتاب- آزمون-IQB ساری
165 احسان اسعدی باکتری شناسی 55 آزمون_مشاوره_کلاس_IQB  
166 سعید شیرگیر باکتری شناسی 58 آزمون-IQB تبریز
167 مرتضی اسحاقی باکتری شناسی 60 آزمون-IQB علوم پزشکی ایران
168 هستی زاهدی باکتری شناسی 61 آزمون-IQB  
169 مریم زاهدی باکتری شناسی 62 کلاس- آزمون-IQB کرمانشاه
170 ناهید جنتی باکتری شناسی 67 آزمون- IQB بین الملل ایران
171 رویا احمدی باکتری شناسی 68 کلاس- آزمون-IQB کرمانشاه
172 بیوک تنها باکتری شناسی 70 کلاس- کتاب- آزمون-IQB  
173 مریم مرادپور باکتری شناسی 71 جزوه-IQB  
174 مریم مراد پور باکتری شناسی 71    
175 شهربانو ایزدی پور باکتری شناسی 82 جزوه-IQB یاسوج
176 مریم مکاری باکتری شناسی 83 کلاس- آزمون-IQB شاهد تهران
177 علیرضا هزاره باکتری شناسی 85 جزوه- آزمون- کتاب-IQB بین الملل- ایران
178 طیبه فرخی باکتری شناسی 88 آزمون-IQB گلستان
179 فاطمه رضی پور باکتری شناسی 89 آزمون-IQB  
180 جواد رسولی باکتری شناسی 96 کتاب- جزوه-IQB ساری
181 مسعود بختیاری باکتری شناسی 97 آزمون-IQB علوم پزشکی گیلان
182 مجتبی حمیدی فر باکتری شناسی 244 جزوه- کتاب- IQB بین الملل کاشان
183 آیدین جهانشاهی باکتری شناسی   آزمون- کتاب- IQB زنجان
184 جابر همتی باکتری شناسی   جزوه- IQB علوم پزشکی شهرکرد
185 منصور خالدی باکتری شناسی   کتاب- IQB شهرکرد
186 مسلم کریمیان باکتری شناسی   کتاب- جزوه- آزمون- IQB گیلان
187 سمیه حسین آبادی باکتری شناسی   کلاس- IQB بین الملل کرمانشاه
188 مرجان اکبرزاده باکتری شناسی   کلاس- IQB بین الملل ایران
189 شبنم نعمتی باکتری شناسی   کلاس- آزمون- IQB قزوین
190 زینب نعمتی باکتری شناسی   کلاس- جزوه-IQB شیراز بین الملل
191 سارا پروین باکتری شناسی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB ارومیه
192 فرزانه مرادی باکتری شناسی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB بین الملل همدان
193 صبا مختاری باکتری شناسی   کلاس- مشاوره- کتاب-IQB تبریز
194 کیمیا صفا باکتری شناسی   مشاروه- آزمون- IQB  بین الملل
195 فاطمه کرباسی باکتری شناسی   مشاوره- کلاس- آزمون- IQB کرمان
196 آقای مقصودلو باکتری شناسی   آزمون- IQB بابل
197 فاطمه فیروزی باکتری شناسی     بین الملل مازندران
198 عمران احمدی بهداشت حرفه ای 2 آزمون- IQB تربیت مدرس
199 خلیلی بهداشت مواد غذایی 29    
200 رویا چگینی بهداشت و ایمنی مواد غذایی 16 کلاس- IQB قزوین
201 الهه اکبری بیوتکنولوژی 2 مشاوره- IQB تربیت مدرس
202 مرضیه صاحبی جمشید بیوتکنولوژی 5 آزمون- مشاوره- IQB تهران
203 خانم حیدری بیوتکنولوژی 5 مشاوره- IQB  
204 سحرسرمستی بیوتکنولوژی 8 مشاوره- آزمون- IQB دانشگاه ایران
205 زهره هاشمی بیوتکنولوژی 16 کلاس- نکته و تست- IQB شیراز
206 ابراهیم احمد زاده بیوتکنولوژی 17 مشاوره- آزمون- IQB انتقال خون
207 فرناز روشن مهر بیوتکنولوژی 20 کلاس- آزمون- IQB تهران
208 سهیلا ظاهری بیوتکنولوژی 21 کلاس- IQB انتقال خون
209 بهاره شکوهیان بیوتکنولوژی 22 کلاس- IQB انتقال خون
210 کبری مرادزاده بیوتکنولوژی 26 کلاس- کتاب- آزمون اصفهان
211 امیر نوربخش بیوتکنولوژی 29 آزمون- IQB اصفهان
212 فتانه محمدی بیوتکنولوژی 33 کلاس- آزمون- جزوه- IQB شیراز
213 محمد مرادی منفرد بیوتکنولوژی 36 آزمون _جزوه- IQB شیراز
214 مهسا رحیمی بیوتکنولوژی 36 کلاس- آزمون- مشاوره- IQB تبریز
215 راضیه محمدحاجی بیوتکنولوژی 38 کلاس- کتاب- آزمون- IQB قزوین
216 احسان محمدیان بیوتکنولوژی 40 کلاس- جزوه- آزمون- IQB گلستان
217 سحر محمودی بیوتکنولوژی 42 کلاس - IQB تبریز
218 فریبا کریمیان بیوتکنولوژی 44 کلاس- آزمون- مشاوره- IQB قزوین
219 آذین علمی بیوتکنولوژی 47 کلاس- IQB قزوین
220 شیوا آقایی بیوتکنولوژی 47 کلاس- آزمون- IQB علوم پزشکی یزد
221 ندا مهدی‌زاده بیوتکنولوژی 48 کلاس- IQB عدم انتخاب شهر
222 سونیا عزیزپور بیوتکنولوژی 52 جزوه-IQB همدان
223 هادی بامهر بیوتکنولوژی 52 کلاس- آزمون- IQB همدان
224 مهدیه پورافشار بیوتکنولوژی 57 کلاس- آزمون- IQB گرگان
225 سینا فاطمی بیوتکنولوژی 62 آزمون-IQB  
226 رویا جواهری بیوتکنولوژی 63 کلاس- کتاب- آزمون-IQB گیلان
227 خشایار مدبری بیوتکنولوژی 68 جزوه- کتاب- آزمون-IQB گیلان
228 مرضیه زمانی بیوتکنولوژی 70 کلاس-IQB یزد
229 پارمیدا غیاثی بیوتکنولوژی 70 کلاس- کتاب- آزمون-IQB شهرکرد
230 سیده پگاه آذرچهر بیوتکنولوژی 72 آزمون-IQB علوم پزشکی یزد
231 منصوره صفری بیوتکنولوژی 76 آزمون-IQB شهرکرد
232 ژیلا کشاورز بیوتکنولوژی 76 کلاس- آزمون-IQB شهرکرد
233 نغمه صالحانی بیوتکنولوژی 84 کلاس- کتاب- آزمون-IQB بین الملل اصفهان
234 لیلا همتی بیوتکنولوژی 94   اصفهان
235 ریحانه رفیع زاده بیوتکنولوژی 140 جزوه- آزمون- کتاب- IQB بین الملل گیلان
236 مهتاب عیوضی ترک بیوتکنولوژی   آزمون- IQB تهران
237 جعفر سراقی بیوتکنولوژی   جزوه- همایش- IQB همدان بین الملل
238 مهرناز جهانی بیوتکنولوژی   کتاب- آزمون- IQB اصفهان
239 فاطمه حسنلو بیوتکنولوژی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB همدان
240 پویا ابراری بیوتکنولوژی   آزمون- IQB بین الملل تبریز
241 نگین شکیبا کیا بیوتکنولوژی آزاد   آزمون- IQB دامغان
242 زهرا قراری بیوتکنولوژی گیاهی آزاد   جزوه- IQB زنجان
243 دنیا احمدی بیوتکنولوژی میکروبی 20 کلاس- آزمون-IQB تهران
244 ناهید عظیمی مهر آبادی بیوتکنولوژی میکروبی - کلاس- IQB علوم و تحقیقات
245 نسرین امینی بیوتکنولوژی میکروبی   آزمون- IQB الزهرا تهران
246 امیر زمانی بیوتکنولوژی میکروبی   جزوه- IQB فراگیر اصفهان
247 طاهره تفرشی بیوتکنولوژی میکروبی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB تبریز
248 فاطمه حیدری بیوتکنولوژی میکروبی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB علوم دارویی تهران
249 شیوا کشکولی بیوتکنولوژی میکروبی   کلاس کتاب- آزمون- IQB علوم دارویی تهران
250 سارا پوردکان بیوتکنولوژی میکروبی   مشاوره- کلاس- همایش- IQB علم و هنر یزد
251 علی حسینی بیوتکنولوژی میکروبی      تهران
252 میترا حسینی بیوتکنولوژی میکروبی   آزمون- IQB  تهران
253 فاطمه بوستانی بیوسیستماتیک جانوری   جزوه- IQB الزهرا تهران
254 نگار ونکی بیوشیمی 1 کلاس- آزمون- IQB تهران
255 ثمین اردلان بیوشیمی 2 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB تهران
256 ندا یعقوبی بیوشیمی 4 آزمون- جزوه- کلاس- IQB مشهد
257 حسین امیدی بیوشیمی 7 کلاس- آزمون- IQB تهران
258 راضیه عبدالهی بیوشیمی 10 آزمون- جزوه- IQB شهید بهشتی
259 شیما رجایی بیوشیمی 11 کلاس- IQB شهید بهشتی تهران
260 محسن اسدالهی بیوشیمی 13 کلاس- IQB شهید بهشتی
261 صفیه ابراهیمی بیوشیمی 14 جزوه-کلاس- آزمون - IQB مشهد
262 قادر نوروزی بیوشیمی 15 کتاب- کلاس -آزمون- IQB شهید بهشتی
263 کبری ساکت بیوشیمی 17 آزمون- IQB شهید بهشتی
264 علی جواد بیوشیمی 18 مشاوره- کلاس- IQB ایران
265 سمانه صفرپور بیوشیمی 19 کلاس- جزوه- آزمون- IQB مشهد
266 سارا حسینی بیوشیمی 20 آزمون- IQB  
267 وحیدرضا حقانیت بیوشیمی 20 آزمون- IQB  
268 فاطمه حسین خانی بیوشیمی 21 آزمون- جزوه- کلاس- IQB شهید بهشتی
269 سروش دربان خالص بیوشیمی 21 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB شهید بهشتی تهران
270 محسن معصومیان بیوشیمی 23 آزمون- جزوه- کلاس- IQB شهید بهشتی
271 افسانه لباف بیوشیمی 26 آزمون- جزوه-کلاس- IQB شهید بهشتی
272 عارفه صدیق نیا بیوشیمی 26 کلاس- IQB  
273 مریم غفارزاده بیوشیمی 28 کلاس- IQB  
274 روزبه محمدی بیوشیمی 29 کلاس- آزمون- IQB شهید بهشتی
275 سحر عباسی بیوشیمی 32 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB  
276 فرشاد میرزایی بیوشیمی 34    
277 نازنین مباشر بیوشیمی 36 کلاس- آزمون- نکته وتست- IQB شیراز
278 سارا عدالت بیوشیمی 38 جزوه- کلاس- IQB شیراز
279 محسن شریف زاک بیوشیمی 44 کلاس- جزوه- آزمون- IQB تبریز
280 محمد بهادران بیوشیمی 45 آزمون- IQB تهران
281 فاطمه فتوت بیوشیمی 47 کلاس - آزمون - IQB سمنان
282 سمانه راحمی بیوشیمی 50 آزمون- کلاس- جزوه- IQB کرمان
283 فاطمه بیژنی بیوشیمی 50 جزوه- IQB زاهدان
284 زهرا راهپیما بیوشیمی 53 نکته و تست-IQB کرمان
285 امید روزگار بیوشیمی 56 کلاس-IQB یاسوج
286 پگاه منصوری بیوشیمی 60 آزمون - نکته و تست-IQB همدان
287 محمد موسوی بیوشیمی 66 آزمون-IQB علوم پزشکی همدان
288 زهرا غفوری بیوشیمی 68 جزوه-آزمون-IQB علوم پزشکی ساری
289 سارا چناری بیوشیمی 75 جزوه-کلاس-IQB یزد
290 مرضیه پاک بیوشیمی 79   یاسوج
291 سید مهدی شکرآبی بیوشیمی 83 کلاس-IQB بابل
292 سهیلا انصاری بیوشیمی 89 کلاس- نکته و تست-IQB یاسوج
293 جعفرعلی نوری بیوشیمی 90 جزوه- آزمون-IQB شهرکرد
294 آمنه خدارحمی بیوشیمی 90 کلاس-IQB یزد
295 مهنوش رفیعی بیوشیمی 92 آزمون-IQB بابل
296 علی کریمی آخورمه بیوشیمی 95 جزوه-IQB اهواز
297 بهاره محمدی بیوشیمی 96 کلاس- آزمون- کتاب- مشاوره-IQB اردبیل
298 آمنه امان محمدی بیوشیمی 96   بابل
299 شهدخت رستگار بیوشیمی 97 آزمون-IQB اهواز
300 فاطمه رحیمی بیوشیمی 99 کلاس- کتاب- آزمون-IQB علوم پزشکی کاشان
301 مهدیه علیاری بیوشیمی 100 کلاس- کتاب- آزمون-IQB کرمانشاه
302 سمانه آذرخزین بیوشیمی 100 آزمون-IQB اصفهان
303 جاوید نادری بیوشیمی 118 کلاس- آزمون-IQB بین الملل مشهد
304 فاطمه ابراهیمی بیوشیمی 121 کلاس- آزمون-IQB بوشهر
305 فاطمه پاکمنش بیوشیمی 129 نکته و تست- کتاب- آزمون- IQB کرمانشاه
306 روشنک ابراهیمی بیوشیمی 145 کلاس- جزوه- آزمون- IQB بیرجند
307 ناهید زارع بیوشیمی 149 کلاس- IQB فسا
308 آناهیتا عباسی فرد بیوشیمی 160 کلاس- آزمون- IQB بوشهر
309 صدیقه نیک نیا بیوشیمی 160 کلاس- جزوه- IQB رفسنجان
310 الهام غضنفری بیوشیمی 167 کلاس- آزمون- IQB بندرعباس
311 پگاه آذری چهری بیوشیمی   آزمون- IQB تربیت مدرس
312 زهرا زاهد بیوشیمی   آزمون- IQB گیلان
313 آزیتا کرمی بیوشیمی   آزمون- IQB  بین الملل کرمانشاه
314 عباس محمدپور بیوشیمی   کتاب- آزمون- IQB زاهدان
315 رامین توکلی بیوشیمی   کتاب- جزوه- IQB اهواز
316 شاداب فرامرزی بیوشیمی   کتاب- جزوه- آزمون- IQB بین الملل تبریز
317 پیام شهنازی بیوشیمی   کلاس- آزمون-IQB  
318 جواد رضویان بیوشیمی   کلاس- IQB تهران
319 راضیه هادوی بیوشیمی   کلاس- IQB علوم پزشکی سمنان
320 راضیه محمدیان بیوشیمی   کلاس- آزمون- IQB تهران
321 سعید کربلایی بیوشیمی   کلاس- جزوه- IQB اراک
322 آتنا وریجی بیوشیمی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB بین الملل ساری
323 زهرا مددی بیوشیمی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB شهید بهشتی
324 سودا رحیم زاده بیوشیمی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB بین الملل تبریز
325 همایون انصاری بیوشیمی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB ارومیه
326 الهام امیرفخریان بیوشیمی   کلاس- کتاب- IQB علوم پزشکی اردبیل
327 مهری عمران فرد بیوشیمی   کلاس- کتاب- IQB بین الملل بابل
328 نوشین رضایی بیوشیمی   کلاس- کتاب- IQB علوم پزشکی
329 سیده سارا قربان حسینی بیوشیمی   کلاس- کتاب- IQB ایران
330 مریم نصری بیوشیمی   کلاس - آزمون - IQB لرستان
331 سمیرا تقی زاده بیوشیمی   نکته و تست - جزوه - آزمون- IQB اهواز
332 ساناز اصغری بیوشیمی   آزمون- IQB  بین الملل اردبیل
333 فرزانه ناصری بیوشیمی     بندرعباس
334 فرشته رسا بیوشیمی آزاد 16 آزمون-IQB علوم وتحقیقات شیراز
335 سکینه سهمانی اصل بیوشیمی آزاد   آزمون- IQB علوم و تحقیقات تهران
336 زهرا نوری قنبلانی بیوشیمی آزاد   آزمون- جزوه- IQB اردبیل
337 طاهره صفری بیوشیمی آزاد   جزوه- IQB علوم تحقیقات شیراز
338 مرضیه رحمانزاده بیوشیمی آزاد   کتاب- جزوه- IQB دامغان
339 سمیه اسدپور بیوشیمی آزاد   کلاس- IQB  
340 ناهید رحیمی بیوشیمی آزاد   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات- تهران
341 علیرضا شریفی بیوشیمی آزاد   کلاس- آزمون- جزوه- IQB علوم و تحقیقات شیراز
342 فاطمه خلج بیوشیمی آزاد   کلاس- کتاب- IQB علوم و تحقیقات
343 الهه موسوی بیوشیمی آزاد   نکته و تست- IQB علوم و تحقیقات شیراز
344 سحر یزدانی بیوشیمی آزاد   آزمون- IQB علوم و تحقیقات
345 مهصومه داستانی بیوشیمی آزاد   آزمون- IQB اسلامشهر
346 سمانه احمدزاده بیوشیمی علوم 117 جزوه-IQB اصفهان
347 شهدخت رستگار بیوشیمی علوم   آزمون- IQB شیراز
348 فاطمه فروزانی بیوشیمی علوم   آزمون- IQB الزهرا تهران
349 رویا وزیری بیوشیمی علوم   آزمون- IQB پیام نور تهران
350 عطیه گلشن بیوشیمی علوم   آزمون- IQB الزهرا تهران
351 شهرزاد جاویدفر بیوشیمی علوم   آزمون- جزوه- IQB ربع رشیدی تبریز
352 محمد مهجور بیوشیمی علوم   آزمون- جزوه- IQB تبریز
353 شادی وقوفی بیوشیمی علوم   کلاس- IQB الزهرا تهران
354 ناهید زارع بیوشیمی علوم   کلاس- IQB کرمان
355 صدف حسن زاده بیوشیمی علوم   مشاوره_ آزمون - کلاس- IQB الزهرا تهران
356 فاطمه صمیمی بیوشیمی علوم   آزمون- IQB پردیس یزد
357 مهرداد بابایی بیوفیزیک 13 کلاس- IQB تهران
358 ثمین اردلان بیوفیزیک   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB تربیت مدرس
359 الهام کشاورز بیوفیزیک   کلاس- IQB تربیت مدرس
360 سیده سعیده هاشمی بیوفیزیک   کلاس- آزمون- IQB شبانه زنجان
361 ندا سلیمی پرستاری 7 مشاوره- کلاس- IQB تهران
362 فاطمه اکرامی فر پرستاری 14 کلاس_آزمون - IQB  
363 عاطفه لاری پرستاری 16 آزمون- IQB  
364 آقای قاسمی پرستاری 17 کلاس- IQB دانشگاه ایران
365 جمیله میرزاعلی پرستاری 32   گرگان
366 کاکاوند پرستاری 37    
367 ادریس عبدی فرد پرستاری 48 کلاس- IQB تهران
368 معصومه احمدی پرستاری 67 آزمون-IQB  
369 حسین کاخکی پرستاری 73 جزوه-IQB  
370 محبوبه بابازاده پرستاری 88    
371 علیرضا ولیان پرستاری 135 آزمون- جزوه- IQB سنندج
372 سحر مالمیر پرستاری داخلی 5 آزمون- IQB تهران
373 فریده جلیلی پرستاری سلامت جامعه 16 کلاس- آزمون- IQB شهید بهشتی
374 زبیده سعدا پرستاری مراقبت ویژه 9 کلاس- IQB تهران
375 رقیه خزایی پرستاری مراقبت ویژه 37 کلاس- آزمون- IQB شهید رجایی تهران
376 زهرا نوبخت پرستاری مراقبت ویژه 44   شیراز
377 گودرز ترکاشوند پرستاری مراقبت ویژه 70 کلاس- آزمون- کتاب-IQB همدان
378 مهدی باباخانی پرستاری مراقبت ویژه 127 آزمون- IQB اراک
379 بتول علی دوست پرستاری ویژه 100 آزمون-IQB شهرکرد
380 سمیه عظیم پور پرستاری ویژه   آزمون- IQB علوم پزشکی رفسنجان
381 کاظم جمالی پرستاری ویژه   آزمون- جزوه- IQB قزوین ـ بین الملل
382 آسیه مدرسی پرستاری ویژه   کلاس- کتاب- IQB بابل
383 فاطمه مروتی پرستاری ویژه نوزادان 3 آزمون- IQB تهران
384 شیوا نظرشده پرستاری ویژه نوزادان   آزمون- IQB ایران
385 مهتاب محبوبی پرستاری ویژه نوزادان   آزمون- IQB ایران
386 ماندانا کاظم ارکی تکوین   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات
387 مونا اکبری تکوین   کلاس- کتاب- آزمون- IQB علوم و تحقیقات تهران
388 نسیم آقانیا تکوین     علوم و تحقیقات
389 نیلوفر نیازی تکوین     علوم و تحقیقات
390 لیلا منصوری تکوین آزاد   جزوه کرج
391 حسن ابکه حشره‌ شناسی پزشکی 3 آزمون- IQB  
392 فرشته احمدی پور حشره‌ شناسی پزشکی 4    
393 احمدرضا شجاع حيدري حشره‌ شناسی پزشکی 51    
394 اسماعیل امیری حشره‌ شناسی پزشکی     تربیت مدرس
395 مرجان بهروزی نسب خدمات بهداشتی درمانی 28 همایش یک روزه- IQB دانشگاه ایران
396 معصومه کریمی خدمات بهداشتی درمانی 60 آزمون - کلاس-IQB قزوین
397 فخرالسادات هاشمیان خدمات بهداشتی درمانی 93 کلاس-IQB علوم پزشکی کرمان
398 مرجان اسدی خون شناسی 20 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB  
399 سارا اقمشه خون شناسی 33 طرح طلایی- مشاوره-آزمون- IQB دانشگاه تبریز
400 سعیده غیاثی خون شناسی 52 آزمون-کلاس- IQB کرمان
401 سوهانی خون شناسی 5 آزمون- IQB  
402          
403 علیرضا کاظمی خون شناسی 8 کلاس- IQB شهید بهشتی
404 سمیرا چرمی زاده خون شناسی 12 جزوه- کتاب- IQB ایران
405 مریم قیدی خون شناسی 12 مشاوره - جزوه -IQB ایران
406 شیخی خون شناسی 13    
407 حجت شهرکی خون شناسی 16 مشاوره- جزوه-آزمون- IQB اصفهان
408 مریم دانش خون شناسی 17    
409 سمیرا مرادی خون شناسی 19   انتقال خون
410 میلاد صوری خون شناسی 22 آزمون- IQB انتقال خون
411 محسن اسدی خون شناسی 25  آزمون- IQB مشهد
412 فائزه خدادادی خون شناسی 27 کلاس- آزمون- جزوه- IQB مشهد
413 عارف کشاورز خون شناسی 28 کلاس- جزوه- نکته وتست- IQB مشهد
414 حمیده کوه پیکر خون شناسی 31 جزوه- IQB  
415 طیبه سهرابی خون شناسی 31    
416 راضیه محمودیان خون شناسی 32 کلاس-آزمون- IQB شهید بهشتی
417 فاطمه صابری خون شناسی 36 آزمون- IQB علوم پزشکی بوشهر
418 طاهر اکبری سعید خون شناسی 39 آزمون- IQB  
419 امین محمدی خون شناسی 39 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB بوشهر
420 سپیده شیخ رضایی خون شناسی 40    
421 سارا بهارنژاد خون شناسی 41 کلاس- IQB شهید بهشتی
422 میلاد قادری خون شناسی 43 کتاب- آزمون- IQB بوشهر
423 فرزانه ارمین خون شناسی 45 کلاس- آزمون- IQB کرمان
424 نوشین پوریزدانپناه خون شناسی 46 کلاس- آزمون- IQB کرمان
425 سودا پریان خون شناسی 51 آزمون-IQB  
426 سونیا حاجی زاده خون شناسی 57 کلاس - IQB بین الملل تهران
427 مرضیه رییسی خون شناسی 60 مشاوره- آزمون-IQB  
428 علیرضا مراد آبادی خون شناسی 66 آزمون-IQB کرمان
429 حدیث رضایی خون شناسی 68    
430 رباب نقیب زاده خون شناسی 73 آزمون-IQB بین الملل بوشهر
431 علی انجام نجم الدین خون شناسی 74 قبول نشد قبول نشد
432 زهرا عامری خون شناسی 78    
433 عباس نیک پیما خون شناسی 80    
434 ایمان پرزیوند خون شناسی 82 آزمون-IQB  
435 سیما درویش خون شناسی 82 آزمون-IQB  
436 مینا پاک راه خون شناسی 89    
437 حمزه تیماری خون شناسی   آزمون- IQB تبریز
438 هانی عسگریان خون شناسی   کلاس- آزمون- IQB بین الملل
439 خانم عادلی خون شناسی     کرمان
440 خانم یزدان پناه خون شناسی     کرمان
441 فاطمه شکوهی رادیوبیولوژی 5 کلاس- IQB تهران
442 سمیه دلاوری رادیوبیولوژی 31 کلاس- IQB بین الملل شیراز
443 عطیه رضایی روانشناسی بالینی 3 آزمون- IQB  
444 الهام اعظمی روانشناسی بالینی 9 جزوه- کلاس- IQB  
445 خانم سنبری روانشناسی بالینی 27    
446 صبائیان روانشناسی بالینی 48    
447 افسانه کاظمی روانشناسی بالینی آزاد   آزمون- IQB ساوه
448 آتوسا مشهدی زیست شناسی - کلاس- IQB تهران شمال
449 فهیمه اکبری ژنتیک 1 کلاس- IQB تهران
450 پویا صالحی پور ژنتیک 2 آزمون- IQB تهران
451 خانم ماهرالنقش ژنتیک 2 آزمون- IQB تهران
452 فاطمه اسماعیلی ژنتیک 4 کلاس- IQB تهران
453 آقای یوسفی ژنتیک 5    
454 شیما بهرام جهان ژنتیک 6 آزمون- IQB شیراز
455 نازنین طاهری ژنتیک 7 کلاس- جزوه- آزمون- IQB ایران
456 مسعود ادی زاده ژنتیک 10 آزمون- IQB  
457 فرناز صادقی نیا ژنتیک 12 آزمون- IQB تهران
458 مهسا رستگار مقدم ژنتیک 12 جزوه- آزمون- IQB ایران
459 حسینی ژنتیک 13    
460 شقایق صراف زاده ژنتیک 15 آزمون- IQB شهید بهشتی
461 فاطمه جوادی ژنتیک 16 کلاس- IQB علوم بهزیستی
462 نهال معروفی ژنتیک 17 آزمون- IQB علوم بهزیستی
463 حسین دقاق ژنتیک 18 آزمون- IQB تهران
464 محسن حبیبی ژنتیک 20 آزمون- IQB شهید بهشتی
465 الهه نیک پیام ژنتیک 21 آزمون- IQB شهید بهشتی
466 رینا صدیقی ژنتیک 26 کلاس- آزمون- IQB اصفهان
467 جعفر نوری ژنتیک 29 آزمون- IQB تبریز
468 آرش پورشیخانی ژنتیک 30 کلاس- آزمون- IQB تهران
469 محمد رضا پوررضا ژنتیک 32    
470 شهناز عیوضی ژنتیک 35 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB  
471 زینب ابراهیم ابادی ژنتیک 36 کلاس- IQB  
472 زهرا روحی نژاد ژنتیک 38 آزمون- IQB بابل
473 اعظم آرمان مهر ژنتیک 39 آزمون- IQB شیراز
474 ماهور ناصوتی ژنتیک 39    
475 شکوفه عبدالهی ژنتیک 40 آزمون- IQB علوم پزشکی شیراز
476 شکوه شاهرخی ژنتیک 43 آزمون - جزوه- IQB مشهد
477 الهه شهابی ژنتیک 43    
478 عبداللهی ژنتیک 43    
479 سیامک سعیدی ژنتیک 45 مشاوره- جزوه- IQB شیراز
480 منور اندروا ژنتیک 48 مشاوره- کلاس- کتاب- آزمون- IQB بابل مشترک با تهران
481 ملایی ژنتیک 49    
482 توحید قاسم نژاد ژنتیک 50 کلاس- جزوه- آزمون- IQB تبریز
483 مائده شریعتی ژنتیک 57 آزمون-IQB  
484 سارا اسماعیلی ژنتیک 60 مشاوره-IQB یزد
485 الهام حسنی ژنتیک 60    
486 ابتسام زرگان نژاد ژنتیک 62 آزمون-IQB  
487 طاهره عظیمی ژنتیک 67    
488 سهیلا معینی ژنتیک 68 مشاوره-IQB  
489 الهه فرحبخش ژنتیک 70 کلاس- آزمون-IQB بندرعباس
490 فاطمه خارائی ژنتیک 71 کلاس- جزوه-IQB بندرعباس
491 پوریا محمودجانلو ژنتیک 72 کلاس- کتاب- آزمون-IQB اصفهان
492 فاطمه پیروزیان ژنتیک 73 آزمون- جزوه-کلاس-IQB  
493 پریناز شهیم ژنتیک 77 آزمون- جزوه-IQB مراغه- بین الملل یزد
494 شیما دهدستی ژنتیک 79 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- کتاب- IQB بین الملل اصفهان
495 نجمه امیری ژنتیک 81 همایش-IQB شهید بهشتی تهران
496 نگین رستم خانی ژنتیک 82 آزمون-IQB  
497 الهام ذکایی ژنتیک 85 آزمون-IQB بین الملل شیراز
498 مریم رحیمی ژنتیک 87    
499 سیده زهره حسینی ژنتیک 90    
500 علیرضا زارع ژنتیک 93    
501 کوثر شهسوار ژنتیک 96 کلاس- کتاب- آزمون-IQB بین الملل یزد
502 فرشته علیزاده ژنتیک 100    
503 نسرین پرویزی ژنتیک 100    
504 پریسا آل طیب ژنتیک - کلاس- IQB -
505 ماهرخ سعادتی ژنتیک   آزمون- IQB زابل
506 نسیم حاتمی ژنتیک   آزمون- IQB زابل
507 سحر بیات ژنتیک   آزمون- IQB تبریز
508 سلنیا غلامی ژنتیک   آزمون- IQB شهرکرد
509 فاطمه زاهدی ژنتیک   آزمون- IQB ایران
510 مجید عربیارمحمدی ژنتیک   آزمون- جزوه- IQB مازندران
511 مریم مجدزاده ژنتیک   جزوه- IQB یزد
512 سحر فتحی ژنتیک   کتاب- آزمون- IQB تهران
513 مهوش حبیبی ژنتیک   کتاب- جزوه- آزمون- IQB بین الملل تبریز
514 پریناز حدادی ژنتیک   کلاس- IQB تربیت مدرس
515 حامد اطمینانی ژنتیک   کلاس- IQB بین الملل زابل
516 مطهره میرنوری ژنتیک   کلاس- IQB گیلان
517 ژیلا قادری ژنتیک   کلاس- آزمون- IQB علوم بهزیستی
518 ساغر قربانی ژنتیک   کلاس- آزمون- IQB روزانه یزد
519 سمانه حیدرزاده ژنتیک   کلاس-آزمون- IQB زابل
520 مریم صحرائی ژنتیک     اراک
521 فاطمه حسینی ژنتیک   آزمون- IQB شهرکرد
522 زهرا السادات قاسمی ژنتیک   آزمون- IQB رشت
523 سمیرا موسوی ژنتیک   کلاس- کتاب- IQB اصفهان
524 فائزه مهدوی ژنتیک آزاد 21 کلاس- IQB علوم تحقیقات تهران
525 انوشه ژند ژنتیک آزاد 56 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB ورامین
526 فاطمه حسینی حیدر آبادی ژنتیک آزاد 175 کلاس- IQB علوم و تحقیقات
527 فاطمه بیات ژنتیک آزاد - طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB آزاد تنکابن
528 آیلا فخیم احمدی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB تهران پزشکی
529 پگاه فریناز شلمانی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB تنکابن
530 رقیه جهدآسا ژنتیک آزاد   آزمون- IQB سمنان
531 رویا خاکزاد ژنتیک آزاد   آزمون- IQB تهران
532 ساحل مرادی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB زنجان
533 مارال چاوشی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB  
534 مونا رزاقی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB تهران
535 مینا عزیزی ژنتیک آزاد   آزمون- IQB  
536 شهرزاد جاویدفر ژنتیک آزاد   آزمون- جزوه- IQB تهران
537 الهام عابدینی ژنتیک آزاد   آزمون- جزوه- کلاس- IQB علوم تحقیقات تبریز
538 مژده نامورپور ژنتیک آزاد   آزمون- کلاس- IQB تهران پزشکی
539 عفت سید هاشمی ژنتیک آزاد   آزمون- جزوه- IQB تهران
540 سپیده میکاییلی ژنتیک آزاد   جزوه- آزمون- IQB تهران پزشکی
541 دینا صفایی ژنتیک آزاد   کتاب- جزوه- IQB شهسوار
542 قدمعلی هاشمی ژنتیک آزاد   کلاس- IQB ارسنجان
543 مجتبی کیانی ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات- تهران
544 عمران حاتمی ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB اهر
545 نرگس شرف بهزاد ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB ورامین
546 آتنا موسوی کیاسری ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB تنکابن
547 بهاره صفدری ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB تهران
548 لنا محیا ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB تهران شرق
549 مینا آقارضی ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات
550 شراره رنجبر ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- جزوه- IQB ارسنجان
551 عاطفه فرهنگ مهر ژنتیک آزاد   کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
552 ملیحه خادمی ژنتیک آزاد   کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
553 مهسا حسن نژاد ژنتیک آزاد   کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
554 سمیرا تقی زاده ژنتیک آزاد   کلاس- کتاب- آزمون- IQB تهران پزشکی
555 مینا خجسته ژنتیک آزاد   کلاس- آزمون- کتاب- جزوه- IQB علوم و تحقیقات
556 زهرا حمیدی فرد ژنتیک آزاد   کلاس _ آزمون-IQB ارسنجان
557 رعنا هزاره ژنتیک آزاد     دامغان
558 لیلا حجازی پور ژنتیک آزاد   طرح طلایی(آزمون- مشاوره- IQB) تبریز
559 زهرا بیات ژنتیک علوم 6 طرح طلایی-مشاوره-آزمون- IQB تربیت مدرس
560 زهرا فروزان جهرمی ژنتیک علوم 46 آزمون- IQB تهران
561 محمد امین اژه ای ژنتیک علوم 102 طرح طلایی-مشاوره- آزمون- IQB اصفهان
562 الهه فائضی ژنتیک علوم 120 کلاس- آزمون- نکته وتست-IQB یزد
563 اعظم آرمان مهر ژنتیک علوم   آزمون- IQB اهواز
564 سحر بیات ژنتیک علوم   آزمون- IQB اصفهان
565 شیما پرویز ژنتیک علوم   آزمون- جزوه- IQB زابل
566 نسرین السادات احمدی ژنتیک علوم   جزوه- IQB اصفهان
567 اکبر عادلی پسند ژنتیک علوم   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB زابل
568 عارف دوزنده ژنتیک علوم   کتاب- آزمون- IQB گیلان
569 سولماز حبیبی ژنتیک علوم   کلاس- IQB علم و فرهنگ
570 مهشید فتاحی ژنتیک علوم   کلاس- آزمون- IQB شهرکرد
571 نفیسه حسنی ژنتیک علوم   کلاس- جزوه- IQB ارومیه
572 ماریا جهانبخش ژنتیک علوم   کلاس- کتاب- IQB دانشگاه علم و فرهنگ
573 مینا خسته ژنتیک علوم   کلاس- کتاب- جزوه- IQB علم و فرهنگ
574 ژیلا قادری ژنتیک علوم   کلاس-آزمون- IQB شبانه تهران
575 فاطمه کریمی ژنتیک علوم   آزمون- IQB یزد
576 سیران محمدی بلبان آباد سلامت سالمندی 19    
577 مهتاب فتاحی سلولی و مولکولی 185 کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات- تهران
578 علی اصولی سلولی و مولکولی 235 آزمون- نکته و تست-IQB شیراز
579 آذر صادقی سلولی و مولکولی 400 مشاوره- IQB ساری
580 سلنیا غلامی سلولی و مولکولی   آزمون- IQB پژوهشگاه ژنتیک
581 مژده نامورپور سلولی و مولکولی   آزمون- کلاس- IQB کرمانشاه
582 فوزیه احمدی زاده سلولی و مولکولی   آزمون- نکته و تست- IQB تهران
583 مسعود باقی سلولی و مولکولی   جزوه- IQB اصفهان
584 نجمه سترگ دوست سلولی و مولکولی   جزوه- IQB میمه اصفهان
585 سحر میکاییلی سلولی و مولکولی   جزوه- آزمون- IQB علوم دارویی تهران
586 محسن شریفی سلولی و مولکولی   کتاب- IQB کاشان شبانه
587 اذر قدیمی سلولی و مولکولی   کلاس- IQB پیام نور تهران
588 اسماعیل اقبالی فر سلولی و مولکولی   کلاس- IQB تبریز
589 زهرا آلوسی سلولی و مولکولی   کلاس- IQB اصفهان
590 سمانه رفیعی سلولی و مولکولی   کلاس- IQB شبانه تهران
591 نسیبه علی اکبری سلولی و مولکولی   کلاس- IQB میمه اصفهان
592 نیلوفر همت شیرازی سلولی و مولکولی   کلاس- IQB تهران
593 آمنه اسلام پناه سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- IQB میمه اصفهان
594 ژیلا کشاورز سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- IQB خرمشهر
595 لیلا عاطف مهر سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات
596 ماندانا کاظم ارکی سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- IQB تهران- پردیس کیش
597 نرگس میرزاده حسینی سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- مشاوره- IQB علم و فرهنگ
598 کبری مرادزاده سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون-کتاب--IQB تبریز
599 محبوبه روشن سلولی و مولکولی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB پژوهشگاه ژنتیک
600 علیرضا اکبری سلولی و مولکولی   کلاس- کتاب- IQB پژوهشگاه  ژنتیک
601 فاطمه دهقان سلولی و مولکولی   کلاس- کتاب- IQB علوم پایه میمه
602 مائده شیخی سلولی و مولکولی   کلاس- آزمون- کتاب- IQB پژوهشگاه  ژنتیک
603 رضا علیخانی سلولی و مولکولی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB علوم پایه مازندران
604 ساره افراسی سلولی و مولکولی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB تهران واحد پردیس
605 فاطمه حیدری سلولی و مولکولی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB کرمان
606 شیوا کشکولی سلولی و مولکولی   کلاس کتاب- آزمون- IQB کرمان
607 ابراهیم آبادی سلولی و مولکولی      پژوهشگاه ژنتیک
608 شیوا شیخی سلولی و مولکولی   آزمون- IQB علوم و تحقیقات
609 نغمه صالحانی سلولی و مولکولی     پژوهشگاه ژنتیک
610 سارا کریمی سلولی و مولکولی آزاد   آزمون- IQB تهران غرب
611 سیما مرزبان سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- IQB تهران
612 مونا محرری سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- آزمون- IQB  
613 مهشید فتاحی سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- آزمون- IQB علوم دارویی تهران
614 نرگس نیکنام جم سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- آزمون- IQB علوم تحقیقات
615 بیوک تنها سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- کتاب- آزمون- IQB تهران
616 فائزه شکرالهی سلولی و مولکولی آزاد   کلاس- همایش- IQB تهران شرق
617 آتوسا خوانساری سلولی و مولکولی آزاد     تهران پزشکی
618 سعید کردی سم شناسی 8 جزوه- کلاس- آزمون- IQB مشهد
619 وحید شهسواری سم شناسی 9  آزمون- IQB مازندران
620 فرشته جدیدی سم شناسی 11 جزوه- IQB علوم پزشکی مازندران
621 سمانه سیلا خوری سم شناسی 15 آزمون- IQB  
622 فرخنده رزاقی سم شناسی 16 کلاس- آزمون- IQB ساری
623 مرضیه موسوی سم شناسی 18 کلاس- کتاب- آزمون- IQB ساری
624 نسترن ابراهیمی سم شناسی 34 مشاوره- IQB تهران
625 گلناز زمانیان سم شناسی 38 آزمون- جزوه- IQB تهران
626 شیوا مهدی زاده سم شناسی 43 آزمون- IQB  
627 سپیده مدبری سم شناسی 46    
628 الهه قره خانی سم شناسی 51   علوم دارویی تهران
629 فرزانه درخشنده سم شناسی 52 کلاس- IQB آزاد شهرضا
630 مهشید مبلغ ناصری سم شناسی 62 جزوه- آزمون-IQB علوم تحقیقات-تهران
631 فاطمه اسحاقی سم شناسی 70    
632 حسین قدیمی سم شناسی   آزمون- IQB علوم دارویی تهران
633 مریم اسکندری نسب سم شناسی   جزوه- آزمون- کتاب- IQB تهران
634 رضا فهیمی سم شناسی   کلاس-آزمون- IQB علوم پزشکی تهران
635 اکرم قاسمی سم شناسی      بین الملل مازندران
636 شادی علوی سم شناسی آزاد   کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
637 فرزانه حسینی سم شناسی آزاد   کلاس- کتاب- IQB اصفهان
638 فرزانه یزدی شیمی دارویی 9 آزمون- IQB اصفهان
639 مهسا حاجی قربانی شیمی دارویی 9    
640 عباسی شیمی دارویی 32    
641 صباح حسین پناهی شیمی دارویی 38    
642 ثمین اردلان شیمی دارویی   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB علوم دارویی تهران
643 شیدا صمد زاده شیمی دارویی آزاد 8   تهران
644 زهرا هاشمی صنایع غذایی   کلاس-آزمون - نکته و تست- IQB بین الملل مشهد
645 فرناز سپندار علوم بهداشتی در تغذیه 3 طرح طلایی-مشاوره-آزمون- IQB تهران
646 افسون عبداللهی علوم بهداشتی در تغذیه 5 مشاوره- کلاس- IQB تهران
647 لیلا خرمی نژاد علوم بهداشتی در تغذیه 10 آزمون- IQB تهران
648 فائزه ثقفیان علوم بهداشتی در تغذیه 11 کلاس- IQB تهران
649 ریحانه میرنصرالهی علوم بهداشتی در تغذیه 17 کلاس_آزمون_ IQB ایران
650 میترا علی احمدی علوم بهداشتی در تغذیه 18 کلاس- آزمون- مشاوره- IQB دانشگاه ایران
651 سونیا درشتکار علوم بهداشتی در تغذیه 24 طرح طلایی- مشاوره- آزمون- IQB اصفهان
652 اکرم السادات مرتضوی علوم بهداشتی در تغذیه 27 کلاس- آزمون- IQB بین الملل تهران
653 فرناز خوش آمال علوم بهداشتی در تغذیه 33 کلاس- آزمون- جزوه- IQB تهران
654 مریم شهیدی علوم بهداشتی در تغذیه 34    
655 مهسا عصار علوم بهداشتی در تغذیه 40 کلاس- آزمون- کتاب- IQB قزوین
656 آینار چیت ساز علوم بهداشتی در تغذیه 40 کلاس - جزوه - آزمون- IQB قزوین
657 محبوبه احمدی علوم بهداشتی در تغذیه 57    
658 فاطمه میری علوم بهداشتی در تغذیه 60 کلاس- کتاب-IQB  
659 نیره عباسی علوم بهداشتی در تغذیه 96 آزمون-IQB بین الملل تبریز
660 الهام یعقوبی علوم بهداشتی در تغذیه   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB تهران
661 فرناز سپندار علوم بهداشتی در تغذیه 100 آزمون-IQB  
662 خانم امیدی علوم تشریح 41    
663 فرزانه باقری علوم تشریح 44 جزوه- IQB  
664 فاطمه رضایی علوم تشریح 79 کتاب- آزمون-IQB بابل
665 مژده زینعلی پور علوم تشریح 95    
666 لیلا نریمانی علوم تشریح 374 آزمون- IQB همدان
667 زهرا فلاح علوم تغذیه 3 کلاس- آزمون- IQB تهران
668 فاطمه شکرزاده علوم تغذیه 3 مشاوره- آزمون- IQB تهران
669 شیرین جعفر سلیم علوم تغذیه 4 کلاس- IQB تهران
670 مریم منصوردهقان علوم تغذیه 5 کلاس- IQB تهران
671 شهرزاد حسامی علوم تغذیه 6 آزمون- جزوه- IQB مشهد
672 مطهره مخدومی علوم تغذیه 6 کلاس- IQB تهران
673 ندا سوید علوم تغذیه 8 آزمون- IQB تهران
674 الناز موحدی علوم تغذیه 9 کلاس- آزمون - IQB تهران
675 فاطمه نجاتی علوم تغذیه 14 جزوه- کلاس- آزمون- IQB مشهد
676 زهرا بویانی علوم تغذیه 14 کلاس- IQB  
677 محدته زنده دل علوم تغذیه 15 کلاس- IQB  
678 نعیمه حسن پور علوم تغذیه 19 آزمون- جزوه- IQB شیراز
679 الهه نقی زاده علوم تغذیه 19 کلاس- آزمون - IQB قزوین
680 محیا محمودی علوم تغذیه 20 کلاس- IQB تربیت مدرس
681 علیرضا صادقی علوم تغذیه 20 مشاوره- آزمون-کلاس- IQB تهران
682 عطیه خراسانیان علوم تغذیه 21 طرح طلایی-مشاوره-آزمون- IQB ایران
683 هدی احمدی نیا علوم تغذیه 22 آزمون- جزوه- IQB شیراز
684 فاطمه آشکار علوم تغذیه 23 کلاس- آزمون- IQB شیراز
685 زهرا اسدی علوم تغذیه 24 کلاس- جزوه- آزمون- IQB مشهد
686 فاطمه شرفی علوم تغذیه 24 کلاس- نکته و تست- IQB قزوین
687 فاطمه احمدی علوم تغذیه 25 کلاس- آزمون- جزوه- IQB شهید بهشتی
688 سیدعلی نمکیان علوم تغذیه 28 آزمون- IQB  
689 آقای متقیان علوم تغذیه 29 IQB شهید بهشتی
690 مصطفی جلالی علوم تغذیه 29 کلاس-آزمون- IQB شهید بهشتی
691 مهسا ادیبیان علوم تغذیه 30 کلاس- IQB شهید بهشتی
692 علیرضا رحمان آبادی علوم تغذیه 31 آزمون- IQB تبریز
693 فروغ فصیحی علوم تغذیه 31 کلاس- IQB اصفهان
694 الهام چشم آذر علوم تغذیه 31 مشاوره- IQB ایران
695 فاطمه ابراهیمی علوم تغذیه 33 کلاس- IQB علوم پزشکی ایران
696 طیبه رفیعی علوم تغذیه 36 کلاس_ آزمون- IQB  
697 آی مارال قزل علوم تغذیه 37 کلاس- IQB علوم پزشکی تبریز
698 زهرا ایران نژاد نیری علوم تغذیه 40 کلاس- آزمون- IQB ایران
699 حمامی علوم تغذیه 44   مشکوک
700 الهه بذری علوم تغذیه 47 کتاب- آزمون- IQB تبریز
701 حمید بیرامی علوم تغذیه 48 کتاب- IQB تبریز
702 ریحانه ناصری نسب علوم تغذیه 48 کلاس- IQB قزوین
703 نائمه حقیقت علوم تغذیه 49 جزوه- IQB اصفهان
704 فاطمه رهروانی علوم تغذیه 50 کلاس- آزمون- IQB یزد
705 سمیه پورحسین علوم تغذیه 50 کلاس-آزمون- IQB  
706 محمد مصفا قدیر علوم تغذیه 53 آزمون-IQB کرمانشاه
707 غزاله نامنی علوم تغذیه 53 جزوه - آزمون- همایش- کتاب-IQB تبریز
708 مهر آزاد علوم تغذیه 54 جزوه- آزمون-IQB علوم پزشکی تبریز
709 یلدا سالاری لک علوم تغذیه 55 مشاوره-IQB  
710 پریچهر امیری علوم تغذیه 56 آزمون- همایش-IQB تبریز
711 نیره واحدی مزدآبادی علوم تغذیه 58 کلاس- آزمون- مشاوره- IQB تبریز
713 سرور صریحی علوم تغذیه 61 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB تبریز
714 سمیه تنکرمی علوم تغذیه 61 طرح طلایی (مشاوره و آزمون)-IQB اهواز
715 فاطمه غلامی علوم تغذیه 64 کلاس- آزمون-IQB تهران
716 خدیجه بهزادی علوم تغذیه 65 آزمون-IQB اهواز
717 رقیه مصطفایی علوم تغذیه 65 جزوه- آزمون-IQB کرمانشاه
718 فاطمه رحیمی علوم تغذیه 68 آزمون- جزوه-IQB کرمانشاه
719 مریم آرده علوم تغذیه 72 کلاس-IQB بین الملل تهران
720 علیرضا دادفر علوم تغذیه 72 کلاس - آزمون - IQB بین الملل تهران
721 مریم ابوترابی علوم تغذیه 78 جزوه - آزمون-IQB ارومیه
722 وحیده بنازاده علوم تغذیه 78 کلاس- جزوه- آزمون-IQB بین الملل مشهد
723 زهرا محبی علوم تغذیه 84 کلاس-IQB شهید بهشتی
724 عارفه فلاح علوم تغذیه 86 همایش-IQB یزد
725 فرزانه رضاقلی علوم تغذیه 90 کلاس- آزمون- IQB تهران
726 مرضیه خلیلی علوم تغذیه 95 کلاس- آزمون-IQB تبریز بین الملل
727 نیلوفر عربزادگان علوم تغذیه 95 کلاس- آزمون-IQB تهران بین الملل
728 سجاد مرادی علوم تغذیه 95 کلاس- جزوه- آزمون-IQB تهران بین الملل
729 علی اصغر رشیدی علوم تغذیه 120 کلاس- جزوه- آزمون-IQB بین الملل مشهد
730 مهسا احمدنژاد علوم تغذیه 142 کلاس- جزوه- آزمون- IQB  
731 زهرا گل احمر علوم تغذیه 187 نکته و تست- آزمون- کلاس-IQB  
732 طناز اعتمادی علوم تغذیه   آزمون- IQB  
733 مریم اکبری علوم تغذیه   آزمون- IQB ایران- پردیس
734 صادق توحیدی علوم تغذیه   آزمون- جزوه- IQB شهید بهشتی تهران
735 اعظم قلندری علوم تغذیه   جزوه- کتاب- آزمون- IQB بین الملل تبریز
736 پریسا پرویزی علوم تغذیه   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB بین الملل اهواز
737 سمانه خسروی علوم تغذیه   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB تهران
738 فریده سهرابی علوم تغذیه   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB بین الملل سمنان
739 فاطمه شجاع علوم تغذیه   کلاس- IQB ارومیه
740 نازنین امتی علوم تغذیه   کلاس- IQB بین الملل تبریز
741 مریم خلیلی علوم تغذیه   کلاس- IQB فیزیولوژی ورزش-آزاد تهران
742 هانیه قربان نژاد علوم تغذیه   کلاس- آزمون- IQB بین الملل ارومیه
743 ریحانه حیدری علوم تغذیه   کلاس- آزمون- IQB تهران
744 زهرا هاشمی علوم تغذیه   کلاس- نکته و تست- IQB شیراز
745 سیران حسینی علوم تغذیه   کلاس-آزمون- IQB کرمانشاه
746 عطیه سادات حسینی علوم تغذیه   کلاس-آزمون- IQB شهید بهشتی تهران
747 مهسا کاظمی فر علوم تغذیه   کلاس-آزمون- IQB تهران
748 شونازاحمدی خطیر علوم تغذیه   آزمون- کلاس-IQB بین الملل تبریز
749 فاطمه قنبرزاده علوم دارویی   کلاس- آزمون- IQB آزاد تهران
750 مهسا دهقانی فناوری اطلاعات 5 کلاس- IQB تهرن
751 مریم عباسی فیزیوتراپی 7 کلاس- IQB شیراز
752 مریم واعظی فیزیولوژی 2 آزمون- مشاوره- IQB تهران
753 لیلا آریان فیزیولوژی 13 کلاس- آزمون- جزوه- IQB دانشگاه ایران
754 راحله پورمحمدعلی فیزیولوژی 14 آزمون- IQB  
755 نازنین انتظاری فیزیولوژی 16 آزمون- جزوه- کلاس- مشاوره- IQB مشهد
756 مونا امیری فیزیولوژی 21 جزوه- آزمون- IQB ایران
757 منا ترابی فیزیولوژی 23 آزمون- IQB تربیت مدرس
758 حامد سلمان زاده فیزیولوژی 25 کلاس- IQB تربیت مدرس
759 رحیمه برگی فیزیولوژی 30 کلاس- جزوه- IQB مشهد
760 سیماعباسی حبشی فیزیولوژی 32    
761 مینا خوشنودی فیزیولوژی 38 آزمون- IQB شیراز
762 عایشه باروتی فیزیولوژی 41 جزوه- IQB بندرعباس
763 راضیه سلطانی نژاد فیزیولوژی 42    
764 الهام اسماعیل جماعتی فیزیولوژی 43    
765 سینا معتمدی فیزیولوژی 48   کرمان
766 فرشته اصغر زاده فیزیولوژی 53 جزوه-IQB  
767 مینا خالقی فیزیولوژی 55    
768 فریبا اخوندزاده یزدی فیزیولوژی 83 کلاس- آزمون- IQB یزد
769 راضیه حجت فیزیولوژی 89 کلاس اراک
770 مرضیه توسلی فیزیولوژی 95 کلاس- IQB کاشان
771 رزیتا صالحی فیزیولوژی 99   شهیدبهشتی
772 سارا حیدری فیزیولوژی 99    
773 راضیه نجاری فیزیولوژی 100 جزوه- آزمون-IQB یزد
774 مهناز لاجوردی فیزیولوژی 105 آزمون- جزوه-کلاس-IQB سمنان
775 میثم شکریان فیزیولوژی 117 کلاس- آزمون- جزوه-IQB همدان
776 زهرا جاسم فیزیولوژی 130 کلاس- آزمون- جزوه- IQB زاهدان
777 بهزاد ناصری فیزیولوژی   آزمون- IQB شهید بهشتی تهران
778 زهرا عباس نژاد فیزیولوژی   آزمون- IQB شهید بهشتی تهران
779 شبنم وفائیان فیزیولوژی   کلاس- آزمون- IQB کاشان
780 هدی صدرالسادات فیزیولوژی   کلاس- آزمون- IQB تربیت مدرس
781 هاجر آزادیخواه فیزیولوژی   آزمون- کتاب- IQB بندرعباس
782 رزیتا رضایی فیزیولوژی 54 مشاوره-جزوه-IQB کاشان
783 مرضیه توسلی فیزیولوژی علوم 104 کلاس- IQB اصفهان
784 امین مولایی فیزیولوژی علوم   آزمون- IQB تبریز
785 مصطفی صفری فیزیولوژی علوم   آزمون- IQB ارومیه
786 طرلان ورزندی فيزيولوژي علوم 45 کلاس- مشاوره- IQB پژوهشکده رویان
787 سمانه حلوایی قارچ‌شناسی 1 مشاوره- IQB تهران
788 ویدا هارونی قارچ‌شناسی 3 آرمون- IQB  
789 آفاق فاضلی قارچ‌شناسی 4    
790 حمید رحمنی قارچ‌شناسی 7 آزمون- IQB تربیت مدرس
791 محمد رحمانی قارچ‌شناسی 7    
792 سمیرا ایزدی قارچ‌شناسی 8 آزمون- IQB ایران
793 صبریه اسدی قارچ‌شناسی 13    
794 ریحانه زری میدانی قارچ‌شناسی 14 آزمون- IQB تربیت مدرس
795 سارا علی عباسی قارچ‌شناسی 15 آزمون- IQB تهران
796 مریم یزدان پناه قارچ‌شناسی 19 کلاس- جزوه- IQB شیراز
797 بهارک محمدی قارچ‌شناسی 23 کلاس- IQB  
798 مهدیس زرگران قارچ‌شناسی 26    
799 پریسا آریاملو قارچ‌شناسی 27 آزمون- IQB ساری
800 خانم گبه قارچ‌شناسی 27    
801 یعقوبی قارچ‌شناسی 27    
802 فاطمه نخبه روستا قارچ‌شناسی 28    
803  رقیه بابایی قارچ‌شناسی 32 کلاس- آزمون- IQB ساری
804 مهشید وکیلی قارچ‌شناسی 33   مازندران روزانه
805 زینب ایوبی قارچ‌شناسی 40    
806 نوشین رحیمی قارچ‌شناسی 46 کلاس- کتاب- آزمون- IQB مازندران روزانه
807 ایلناز غیایی اصل قارچ‌شناسی 47 آزمون- جزوه- IQB تهران
808 محبوبه کیانی قارچ‌شناسی 49 کلاس- جزوه- کتاب- IQB بین الملل تهران
809 ایلناز ریاحی قارچ‌شناسی 49    
810 سوسن حسین پور قارچ‌شناسی 53 کلاس- آزمون- جزوه-IQB مازندران
811 پرستو عباسپور قارچ‌شناسی 55 کلاس- کتاب-IQB تهران شبانه
812 مریم شریعت نبوی قارچ‌شناسی 75    
813 طاهره علیخانی قارچ‌شناسی 77 جزوه- آزمون-IQB ایران
814 فاطمه مومنی قارچ‌شناسی 93    
815 مهری سادات میرآبادی قارچ‌شناسی   کلاس- آزمون- IQB شبانه تهران
816 مریم نظری قارچ‌شناسی   مشاوره- IQB مازندران
817 طاهره عشقی کارشناسی به پزشکی   جزوه- IQB تهران
818 فهیمه فرخ زاد کتابداری 30    
819 بهجت خرسندی مامایی 7 آزمون- IQB تهران
820 ملیحه بیهقی مامایی 10 کلاس- جزوه- آزمون- IQB مشهد
821 مطهره لولو مامایی 14 جزوه- آزمون- IQB مشهد
822 ندا مظفری مامایی 16    
823 الهام بدرود مامایی 18    
824 بهاره فخری مامایی 30 کلاس- آزمون- IQB ایران
825 افسانه طالبی مامایی 32 کلاس- مشاوره- آزمون- IQB ایران
826 زهرا صاحب کرم مامایی 50 مشاوره-کلاس-آزمون-IQB شیراز
827 نجمه امانی مامایی 61 آزمون-IQB علوم پزشکی ایران
828 فاطمه نجفی مامایی 61    
829 الهه رحیمی مامایی 79   اراک
830 سارا صابری مامایی 112 آزمون- IQB بین الملل ایران
831 فاطمه فروزان مامایی 190 کلاس- آزمون- IQB بین الملل اهواز
832 مریم مرادی مامایی   کلاس- IQB شهید بهشتی
833 سمیه مشایخی مامایی     شیراز بین الملل
834 زهرا کاویان مددکاری اجتماعی 12 جزوه- IQB  
835 زینب عامری مشاوره در مامایی 17 آزمون- IQB  
836 سعیده نجفی مشاوره در مامایی 18 کلاس-جزوه- IQB علوم پزشکی یزد
837 مینا اسم خانی مشاوره در مامایی 20 کلاس- جزوه- IQB زنجان
838 فاطمه شریفی مشاوره در مامایی 23 جزوه- IQB همدان
839 مرضیه حسینی مشاوره در مامایی 26 کلاس-جزوه- IQB اهواز
840 مریم صحراییان مشاوره در مامایی 49    
841 رویا اسدی مشاوره در مامایی 50    
842 فرشته پورشهسواری مشاوره در مامایی 53    
843 زهرا اسکندری مشاوره در مامایی 55 آزمون-IQB همدان
844 رویا احمدی نیا تابش مشاوره در مامایی 55 کلاس- آزمون-IQB همدان
845 زهرا روشن مشاوره در مامایی 78 آزمون- کلاس-IQB قزوین
846 نفیسه اندرون مشاوره در مامایی 97 کلاس- جزوه- آزمون-IQB  
847 فاطمه آقامحمدی مشاوره در مامایی   کلاس- جزوه- آزمون- IQB ارومیه
848 خانم سرلک مهندسی بهداشت محیط 12 کلاس- IQB  
849 طیبه حسن وند مهندسی بهداشت محیط 41    
850 زهرا ملارمضان میکروب مواد غذایی 15    
851 فاطمه امیری میکروبیولوژی   کلاس- آزمون- IQB تهران
852 نیلوفر غنی زاده میکروبیولوژی   کلاس- کتاب- IQB علوم و تحقیقات تهران
853 سوگل ناصری فرد میکروبیولوژی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB علوم و تحقیقات تهران
854 بیوک تنها میکروبیولوژی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB شهرکرد
855 میترا خمسه میکروبیولوژی   مشاوره- آزمون- IQB علوم و تحقیقات تهران
856 اقبال شرقی میکروبیولوژی   جزوه دامغان
857 شروین گوینده میکروبیولوژی آزاد 61 کلاس- مشاوره-IQB علوم و تحقیقات
858 رانا دیندارلو میکروبیولوژی آزاد - کلاس- آزمون- IQB علوم دارویی تهران
859 بهرام شیخ باقری میکروبیولوژی آزاد   آزمون- IQB زنجان
860 ارغوان رحیمیان میکروبیولوژی آزاد   آزمون- IQB علوم تحقیقات- تهران
861 نوید کفایی میکروبیولوژی آزاد   آزمون- جزوه- IQB ارومیه
862 سید مهدی حسینی میکروبیولوژی آزاد   آزمون- IQB اهر
863 راضیه نوروزیان میکروبیولوژی آزاد   جزوه- IQB یاسوج
864 فرزانه نظری میکروبیولوژی آزاد   جزوه- IQB تهران شمال
865 کلثوم نعمتی میکروبیولوژی آزاد   جزوه- IQB جهرم
866 ناحید توحیدلو میکروبیولوژی آزاد   طرح طلایی (مشاوره و آزمون)- IQB قم
867 محمدجواد رضایی میکروبیولوژی آزاد   کتاب- IQB قم
868 ناهید اژدم فکر میکروبیولوژی آزاد   کتاب- IQB کرج
869 بهدیس فروتن میکروبیولوژی آزاد   کتاب- جزوه- IQB آمل
870 امین فرزانه میکروبیولوژی آزاد   کلاس- IQB جهرم
871 مریم خانی میکروبیولوژی آزاد   کلاس- IQB ورامین
872 شقایق شکری زاده میکروبیولوژی آزاد   کلاس- آزمون- IQB ورامین
873 حمیده کوشکی میکروبیولوژی آزاد   کلاس- آزمون- نکته وتست- IQB علوم و تحقیقات شیراز
874 محمد افرادی میکروبیولوژی آزاد   کلاس- جزوه- آزمون- IQB ورامین
875 سحر احسانی میکروبیولوژی آزاد   کلاس- کتاب- IQB ارومیه
876 رزیتا چگینی میکروبیولوژی آزاد   آزمون- IQB تهران شمال
877 زهرا طرفه میکروبیولوژی آزاد     کرج
878 خانم ضعیفی نانو دارویی 8    
879 منور اندروا نانوبیوتکنولوژی   مشاوره- کلاس- کتاب- آزمون- IQB تهران
880 سعید محرک نانوتکنولوژی 1 مشاوره- کتاب- جزوه تهران
881 ضحی بابایی نانوتکنولوژی 1 مشاوره- IQB تهران
882 اکرم حسن پور نانوتکنولوژی 3 کلاس- آزمون- IQB تهران
883 پریسا احمدی نانوتکنولوژی 4 آزمون- IQB تهران
884 پرنیا جمشیدی نانوتکنولوژی 6 کلاس- مشاوره-آزمون- IQB تهران
885 وحید فیروزآبادی نانوتکنولوژی 9 جزوه- IQB شیراز
886 سجاد بهرامی نانوتکنولوژی 11 آزمون- IQB ایران
887 شمیم  سماوات اکباتان نانوتکنولوژی 15 کلاس- آزمون- جزوه- IQB تبریز
888 امیر محمدی نانوتکنولوژی 16 مشاوره- جزوه- IQB شیراز
889 دهقان نانوتکنولوژی 16    
890 سارا هاشم پور نانوتکنولوژی 18 آزمون- IQB تبریز
891 میلاد فدایی نانوتکنولوژی 21 کلاس- آزمون- IQB شیراز
892 زهرا اسور نانوتکنولوژی 25 کلاس- آزمون- IQB شیراز
893 مژده میر احدی نانوتکنولوژی 30 آزمون- IQB تبریز
894 الهام طاهری پور نانوتکنولوژی 32 آزمون-  جزوه- IQB زنجان
895 مسعود مریوانی نانوتکنولوژی 39 کلاس- آزمون- IQB بین الملل ایران
896 نعیمه ماه حیدری نانوتکنولوژی 40    
897 رویا خدایی نانوتکنولوژی 45 مشاوره- IQB  
898 ثریا نکوهیان نانوتکنولوژی 58    
899 حمیده کوشکی نانوتکنولوژی 71 کلاس- آزمون- نکته وتست-IQB علوم دارویی تهران
900 فاطمه جعفری نانوتکنولوژی 81 آزمون-IQB اصفهان
901 سمانه صالحیان نانوتکنولوژی 100 کلاس- جزوه- آزمون-IQB  
902 رضوان معتقد نانوتکنولوژی 100 آزمون-IQB  
903 کوثر شهسوار نانوتکنولوژی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB تهران
904 مهسا خلیلی نانوتکنولوژی   کلاس- کتاب- آزمون- IQB اصفهان
905 توحید ارجمند نظارت بر امور دارویی 18    
906 معصومه شیرمحمدی ویروس   کلاس- جزوه- کتاب- IQB تربیت مدرس
907 فرشته صفایی ویروس   کلاس- کتاب- جزوه مکاتبه ای-IQB گلستان
908 نسرین حیدری ویروس شناسی 3 جزوه- کلاس- آزمون- مشاوره- IQB تهران
909 مطهره ملا تبار ویروس شناسی 5 آزمون- IQB  
910 مریم فاطمی ویروس شناسی 9    
911 سیدعباس تزرقی ویروس شناسی 18    
912 مریم مظفری ویروس شناسی 25 جزوه - آزمون- IQB تربیت مدرس
913 شهرزاد احمدی ویروس شناسی 27 جزوه- آزمون- IQB تهران
914 آرزو کریم پور ویروس شناسی 28 کلاس- آزمون- IQB رازی کرج
915 رویا اسفندیاری ویروس شناسی 29 کلاس- جزوه- کتاب- آزمون- IQB رازی کرج
916 پروین اقبالی ویروس شناسی 30 کلاس- کتاب- IQB رازی کرج
917 سمیه قاسمی ویروس شناسی 37 کلاس- جزوه- آزمون- IQB تهران
918 ندا موسوی ویروس شناسی 38    
919 رقیه غنی آبادی ویروس شناسی 40 مشاوره- کلاس- آزمون- IQB مشهد
920 زهرا حیدری فرد ویروس شناسی 44   گرگان
921 ندا سنایی ویروس شناسی 51 مشاوره-IQB  
922 اکرم صادقی نژاد ویروس شناسی 58    
923 بهمن مسگری ویروس شناسی 64 آزمون_کلاس_IQB گرگان
924 مریم صحرایی ویروس شناسی 65    
925 حسین خانی ویروس شناسی   آزمون- IQB گلستان
926 مهسا باقری ویروس شناسی   آزمون- IQB رازی کرج
927 موسوی ویروس شناسی      بین الملل گلستان
928 محسن نخعی ویروس شناسی     کرمان
929 طاهره درگاهی هماتو   کلاس- IQB انتقال خون
930 اکرم محمدی     کلاس _ آزمون- IQB آزاد تهران
931 سمیه اصغری     کلاس _ آزمون- IQB آزاد لاهیجان
932 مریم نورمحمدی غفار     کلاس- IQB علوم تحقیقات-تهران
933 زهرا امیری     کلاس- آزمون - جزوه- IQB آزاد تهران
934 سپیده حسینی       آزاد ساری