آیتم های قابل خرید

پکیج جزوات دروس رشته تغذیه و رژیم درمانی؛

- تغذیه و رژیم درمانی (5 جلد): ضریب 5

- فیزیولوژی (2 جلد): ضریب 2

- بیوشیمی: ضریب 2

- زبان: ضریب 3

 

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه تغذیه و رژیم درمانی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه فیزیولوژی (ارشد و دکتری تغذیه)

درسنامه فیزیولوژی (دو جلد)    ویژه‌ رشته‌های کارشناسی ارشد: مجموعه...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه نکات طلایی تغذیه و رژیم‌درمانی

درسنامه نکات طلایی تغذیه و رژیم‌درمانی ویژه‌ رشته‌ی: علوم تغذیه و رژیم...