۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2601

13 مرحله حضوری + 7 مرحله غیرحضوری (آزمونک) + 2 مرحله ارزیابی

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛

با توجه برگزاری آزمون ارشد بهداشت در تیرماه 96، برای اولین بار آزمون های آزمایشی ارشد بهداشت دکتر خلیلی 13 مرحله ای شد!


بدون تغییر در تاریخ شروع آزمون ها (14 آبان)
و
بدون افزایش هزینه

1 مرحله مرور به آزمون ها اضافه شد...