۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 141

  اطلاعیه کلاسی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 
  اطلاعیه کلاسی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 
 
به اطلاع دانشجویان گرامی میرسانیم:
* کلاس بیوشیمی پاییز استاد عسگرخانی ، پنجشنبه 5 اردیبهشت کنسل میباشد.
*کلاس زبان تابستان استاد حیدرنیا،  پنجشنبه 5 اردیبهشت کنسل میباشد.
*کلاس نکته و تست خون شناسی (جلسه دوم)  دکتر نامجو ، پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
*کلاس فارماکولوژی /نوروفارماکولوژی دکتری  پنجشنبه 5 اردیبهشت دکتر رحیم زادگان کنسل میباشد.