۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 2780

گروه تالیفی دکترخلیلی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب

گروه تالیفی دکترخلیلی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب

10-15% تخفیف کلاس
15% تخفیف آزمون
20% تخفیف مشاوره
20-30% تخفیف درسنامه
20-30% تخفیف کتاب

ناشران پزشکی غرفه 394