۲۶ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 1064

گارگاه دو روزه آمادگی مهارتهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری بهداشت 98
گارگاه دو روزه آمادگی و فراگیری مهارتهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری بهداشت 98

محورها:
مدیریت جلسه دکتری و پیش آمادگی
تکنیکهای لحن مناسب و فن بیان در جلسه مصاحبه
تشریح ایستگاه ها (بر مبنای رشته)
بررسی ایستگاه مربوط به پایان نامه به صورت تخصصی در مرکز تحقیقات دکترخلیلی
تکمیل فرم ارائه CV
ایستگاه زبان (آموزش و آماده سازی ارائه لکچر زبان)
تکنیکهای سرچ مقاله و بیوانفورماتیک
آموزش تکنیکها و روش های تشخیص آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات دکترخلیلی

زمان: 11 و 12 مردادماه

سخنرانان: آقای دکتر خلیلی، اساتید گروه آموزشی دکترخلیلی، رتبه های برتر
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66568621-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمایید.