۱۷ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 894

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98-97 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد

دریافت پاسخنامه اولیه:
http://arshad3.sanjeshp.ir/97/startpage.aspx