۲۲ مهر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 401

کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد

کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد
 
ردیف نام درس نام استاد روز برگزاری ساعت برگزاری تعداد ساعت تدریس
1 MHLE-MSRT
 
اعلام میگردد اواخر آبان    
2 بیوشیمی دکتر محمدنژاد اواخر آبان شنبه 16-13 55
3 ژنتیک استاد مجرد اواخر آبان شنبه 20-16 50
4 تغذیه و رژیم درمانی دکتر جلالی اواخر آبان یکشنبه 20-16 60
5 سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم اواخر آبان دوشنبه 19:30-16:30 60
6 زبان عمومی دکتر حیدرنیا اواخر آبان سه شنبه 12:30-9 40
7 باکتری شناسی دکتر بلوری اواخر آبان سه شنبه613-13 25
8 ایمنی شناسی دکتر خلیلی اواخر آبان سه شنبه 20-16 40
9 اقتصاد سلامت دکتر علیزاده اواخر آبان چهارشنبه 16-13 80
10 هماتولوژی خانم دکتر نامجو 25 مهر چهارشنبه 20-16 70
11 شیمی آلی وعمومی دکتر اکبری اواخر آبان پنجشنبه 16-12:30 50
12 فیزیولوژی استاد عبدی اواخر آبان پنجشنبه 20-16 60
13 انگل شناسی اعلام می گردد _ _  
14 قارچ شناسی اعلام می گردد _ _  
15 ویروس شناسی اعلام می گردد _ _  
16 مامایی –پرستاری
(کلیه دروس)
اعلام می گردد _ _  
17 استعداد تحصیلی اعلام می گردد _ _