۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 67

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی هستند؟!
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ بیوالکتریک
✅ تکنولوژی پزشکی هسته ای
✅ داروسازی
✅ دندان پزشکی
✅ زیست شناسی (کلیه گرایشها)
✅ شیمی دارویی
✅ شیمی (محض و کاربردی)
✅ فیزیک (محض و کاربردی)
✅ فیزیک حالت جامد
✅ مهندسی برق
✅ مهندسی پلیمر
✅ مهندسی بهداشت محیط
✅ مهندسی مواد (کلیه گرایشها)
✅ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)
✅ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
✅ مهندسی بهداشت حرفه ای 
✅ مهندسی صنایع شیمیایی
✅ مهندسی پزشکی
✅ مهندسی صنایع مکانیک
✅ کلیه کارشناسی های علوم پزشکی
✅ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
✅ دکترای پیوسته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
✅ دکترای عمومی پزشکی