۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 83

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ علوم انتظامی
✅ روانشناسی
✅ مهندسی عمران
✅ مهندسی مکانیک
✅ فناوری اطلاعات و ارتباطات
✅ مهندسی پزشکی
✅ علوم و مهندسی محیط زیست
✅ فیزیک
✅ مهندسی ایمنی 
✅ آمار
✅ جامعه شناسی
✅ کلیه رشته های علوم پزشکی