۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 77

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ تغذیه ورزشی
✅ علوم تغذیه

✅ دکترای عمومی (پزشکی،داروسازی،دندان پزشکی)