۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 75

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ علوم تغذیه
✅ علوم و صنایع غذایی (کلیه گرایشها)
✅ علوم آزمایشگاهی
✅ زیست شناسی عمومی
✅ بهداشت عمومی
✅ زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی