۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 72

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوشیمی هستند؟!
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوشیمی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ ایمنی شناسی پزشکی
✅ بهداشت و بازرسی گوشت
✅ بهداشت مواد غذایی
✅ بیوشیمی 
✅ داروسازی
✅ زیست شناسی (‌کلیه گرایشها)
✅ شیمی
✅ علوم‌ آزمایشگاهی
✅ علوم‌ تغذیه
✅ علوم‌ داروئی
✅ علوم و‌ صنایع غذایی
✅ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

✅ ویروس شناسی