۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 47

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد انگل شناسی هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد انگل شناسی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ انگل شناسی
✅ حشره شناسی پزشکی (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها)
✅ ایمنی شناسی پزشکی
✅ میکروب شناسی
✅ علوم آزمایشگاهی
✅ زیست شناسی (با گرایش جانوری)
✅ عمومی
✅ سلولی و مولکولی
✅ میکروبیولوژی
✅ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی